Akkerbouw

Nieuws 418 x bekeken

Verbeterplan voor productie conservengroente

Rijswijk - De vereniging van groenten- en fruitverwerkende industrie Vigef werkt aan een verbeterplan voor de teelt en productie van conservengroente.

Dat moet naar een vitale en duurzame keten leiden in 2030. Deze routekaart moet niet alleen kijken naar duurzaamheid, maar ook de continuïteit van de teelt en productie van conservengroente verbeteren. Zo moet meer aandacht komen voor veredeling van rassen en een efficiënter gebruik van arealen. Met name met het kavelgebruik in Nederland valt veel te besparen, omdat leveranciers vaak op kleine percelen verspreid over teeltgebieden werken voor één verwerker. Al eerder zijn pogingen ondernomen om samenwerking te verbeteren.

Ook moet met de verwerkingsbedrijven worden samengewerkt aan de fabriek van de toekomst, maar staat ook de marketing centraal. Hoe kunnen nieuwe producten ontwikkeld worden die kunnen bijdragen aan een hogere consumptie van groente en fruit?

De routekaart wordt uitgevoerd in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie waarin afspraken zijn gemaakt tussen bedrijfsleven en overheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.