Akkerbouw

Nieuws 283 x bekeken

Steeds meer bietenteelt in EU buiten quotaregeling

Brussel - In de EU wordt dit jaar meer dan 110.000 hectare suikerbieten geteeld buiten de quotering. Deze bieten worden gebruikt voor de productie van bio-ethanol en biogas of de suiker uit de bieten wordt verwerkt in de industrie. In 2007 werd 220 hectare suikerbieten geteeld buiten de quotaregeling.

De Amerikaanse landbouwraad in Brussel heeft onderzoek gedaan naar de bietenverwerking in de EU. “In 2006 is het suikerbeleid hervormd. De suikerproductie is gedaald. Daardoor teelt de EU nu 800.000 hectare quotumbieten minder dan vóór de hervorming. Nu wordt zo’n 1,6 miljoen hectare quotumbieten geteeld in de EU.”

De teelt van bieten uitsluitend voor de productie van bio-ethanol is flink gegroeid. Deze bieten vallen buiten de quotumproductie. Maar de landbouwraad vraagt zich af of die groei blijvend is. ”De graanprijzen stijgen. Daardoor wordt de teelt van bieten voor bio-ethanol minder aantrekkelijk voor de boeren.”

De landbouwraad constateert dat in Duitsland ook steeds meer boeren bieten telen voor vergisting tot biogas. “Dat areaal groeit in Duitsland dit jaar naar 15.000 hectare. In andere lidstaten is dit nog nauwelijks van de grond gekomen.”

Het suikerquotum van de EU voor de voedingsmarkt is nu 13,3 miljoen ton. Volgens de landbouwraad is in seizoen 2010/2011 totaal 2,56 miljoen ton suiker buiten de quota geproduceerd, inclusief 400.000 ton importsuiker uit derde landen. Deze suiker mag niet op de voedingsmarkt worden verkocht in de EU, maar moet worden geëxporteerd, worden verkocht aan de industrie of worden doorgeschoven naar het volgende seizoen. “Netto is in seizoen 2010/2011 ruim 2 miljoen ton suiker beschikbaar voor de industrie, dat boven het quotum is geproduceerd. Maar er is omgerekend ruim 3 miljoen ton suiker nodig voor de productie van bio-ethanol, biogas of andere niet-voedingsproducten. Het verschil van 993.000 ton suiker komt overeen met een areaal van 94.533 hectare bieten dat volledig buiten het quotum wordt geteeld. Dat areaal groeit in de EU dit jaar naar 110.095 hectare.”

Of registreer je om te kunnen reageren.