Akkerbouw

Nieuws

Resultaten zaadgoedcontrole Duitse deelstaten

Hamburg- De contaminatie van maiszaaizaad met transgeen zaad in Duitsland neemt toe.

Dat stellen milieuorganisatie Greenpeace en bioketenorganisatie Bioland vast. De conclusie stoelt op een analyse van de controleresultaten van de afzonderlijke Duitse deelstaten.

Van de 417 door de deelstaatautoriteiten gecontroleerde maiszaadpartijen bleken er dit voorjaar 29 (7 procent) niet te hebben voldaan aan de nul-tolerantie, wat inhoudt dat in de partijen bepaalde meer of minder grote hoeveelheden transgene zaden vermengd waren. In veel gevallen gaat het daarbij om Mon810, maar daarnaast ook om rassen als Bt11 en TC1507. De verontreinigde partijen komen in de meeste gevallen van buiten Duitsland, maar in drie gevallen ook uit Duitsland zelf.

Greenpeace en Bioland spreken van een sluipend groeiend probleem omdat vorig jaar 6,2 procent niet aan de nul-eis voldeed, in het jaar daarvoor (2009) 5,7 procent en in 2008 slechts 2,1 procent. ”De terugkerende verontreiniging is niet aanvaardbaar. De zaadgoedindustrie moet er daarom mee ophouden om telkens om een grenswaarde te roepen. Daarmee zou de slordigheid bij de productie ook nog worden beloond. De industrie moet gewoon schoner gaan werken,” aldus het standpunt van Greenpeace.

Positief uit zich de organisatie echter over de vroegtijdigheid waarmee de bondslanden de partijen hebben gecontroleerd, dat wil zeggen ruimschoots voor het groeiseizoen. Daardoor is voorkomen dat de gecontamineerde partijen in de roulatie zijn gekomen. Vorig jaar ontstond er grote stampij toen dat wel het geval was en 3.000 hectare bleek te zijn ingezaaid met verontreinigde mais. De bestanden op de getroffen percelen moesten daarom worden vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.