Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Nieuw onderzoek voor emissieneutrale akkerbouw

Den Haag - Het Masterplan Mineralen Management (MMM) heeft nieuwe opdrachten gegeven voor onderzoek naar een emissieneutrale akkerbouw.

Er wordt nieuw onderzoek gedaan naar nutriënten- en bodemmanagement, bijbemesting in aardappelen, organische meststoffen, biodiversiteit, groenbemesters en mineralengebruik.
Het MMM is opgezet door LTO, NAV en het Productschap Akkerbouw. Het doel is dat de akkerbouw in 2030 emissieneutraal werkt met een maximaal rendement en een maximaal gebruik van de biodiversiteit. Met emissieneutraal bedoelen de organisaties dat de emissies naar het milieu door akkerbouwteelten niet hoger zijn dan die op onbemeste gronden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het eerste dat eens onderzocht moet worden is de verhouding tussen de verschillende mineralen. Zolang dat niet gebeurt, is alle verder onderzoek zinloos.

Of registreer je om te kunnen reageren.