Akkerbouw

Nieuws 253 x bekeken

Minder aardappelen en graan in België

Brussel – De akkerbouwers in België telen dit jaar minder aardappelen, koolzaad en tarwe en meer bieten en korrelmais.

Er worden vooral minder wintergranen verbouwd, blijkt uit de voorlopige resultaten van de Belgische landbouwtelling.

Het totale areaal akker- en tuinbouwgewassen in België komt dit jaar op 639.876 hectare. Dat is 1,9 procent minder dan in 2010.

Door het natte najaar is 27 procent minder wintertarwe ingezaaid. Het areaal wintergerst is 8 procent gekrompen. Er is 143 procent meer zomergerst en 319 procent meer zomertarwe ingezaaid. Het totale graanareaal krimpt met 18 procent naar 76.476 hectare.

De oppervlakte consumptieaardappelen krimpt met 1,76 procent naar 41.336 hectare. Het bietenareaal groeit met 1,6 procent naar 23.920 hectare. De akkerbouwers hebben 12 procent meer korrelmais ingezaaid. Die oppervlakte komt uit op 67.707 hectare.

Het winterkoolzaadareaal is met ruim een derde gekrompen in België. De inzaai van cichorei is met 21 procent gedaald naar 1.237 hectare. Vlas heeft 3,7 procent aan areaal gewonnen en groeit naar 3.111 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.