Akkerbouw

Nieuws 228 x bekeken

Meer vrije uien met hoger uitvalspercentage in bewaring

Den Haag – Uientelers hebben naar schatting nog 190.000 ton vrije uien, 90.000 ton meer dan vorig jaar, in bewaring.

Door het hoge uitvalspercentage van deze uien kan hiervan 160.000 ton worden geleverd. Dat blijkt uit de landelijke opbrengst- en voorraadmeting zaaiuien die het Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van het Productschap Akkerbouw medio april hield.

De vrije uienvoorraad is groter dan vorig jaar, maar 30.000 ton kleiner dan in 2009. Van de bruto opbrengst (1,24 miljoen ton zaaiuien) is medio april 80 procent afgeleverd, ongeveer evenveel als vorig jaar. Het uitvalpercentage is volgens de ondervraagde telers met 10 procent hoger dan vorig jaar (7 procent). Hierdoor komt de netto afgeleverde hoeveelheid uien op 0,9 miljoen ton.
Van de bruto opbrengst ligt dus 20 procent (245.000 ton) nog in bewaring, bijna een kwart is al verkocht. Al met al is dus 85 procent van de uienopbrengst verkocht. Vorig jaar was medio april 92 procent van de bruto opbrengst verkocht.

Van alle bedrijven met zaaiuien beschikt medio april 21 procent nog over vrije uien en 6 procent van de bedrijven heeft nog niets verkocht. Het gemiddelde uitvalpercentage van deze uien wordt geschat op 14 procent; fors hoger dan voorgaande jaren (2010: 8,7 procent en 2009: 8,5 procent). Hiermee komt de daadwerkelijk te leveren hoeveelheid vrije uien op netto 160.000 ton.
Het BUI baseert de uitkomsten op reacties van 284 telers met samen 2.590 hectare zaaiuien (12 procent van het areaal).

Het areaal zaaiuien is in 2011 ongeveer gelijk aan vorig seizoen, blijkt uit de enquête. Boven de grote rivieren wordt het areaal iets kleiner geschat.

Of registreer je om te kunnen reageren.