Akkerbouw

Nieuws 200 x bekeken

Meer informatie over opbrengst suikerbieten

Dinteloord – Suiker Unie voorziet gebruikers van teeltregistratie- en adviesprogramma Unitip van meer informatie over opbrengst en perceelsinformatie als biomassa en mineralenbenutting.

Dit doet de bietenverwerker door de satellietwaarnemingen van Mijnakker van Basfood toe te voegen. Dit kalenderjaar kunnen Unitip-gebruikers gratis gebruik maken van de satellietgegevens op Mijnakker.

Aan de andere kant wordt samen met HAS Den Bosch gewerkt aan de opbrengstparameter suikerbieten op Mijnakker. Deze module geeft inzage in de ontwikkeling van de biet- en suikeropbrengst van het perceel. Er is ongeveer 1.800 hectare suikerbieten in kaart gebracht, aan de hand van teeltregistraties uit 2009 en 2010.

Nauwkeurig vastgestelde opbrengstgegevens bieden een aanvullende basis als ijkmodel voor de vertaling van satellietwaarnemingen naar een opbrengstontwikkeling. De opbrengstparameter op perceelsniveau wordt begin augustus opengesteld.

Verder ontwikkelt Suiker Unie met Basfood toepassingen voor het maken van vergelijkingen met percelen in de regio en attenderingen om telers op opvallende perceelspecifieke zaken te wijzen.
Vorig seizoen maakte zo’n 14 procent van de bietentelers gebruik van Unitip.

Of registreer je om te kunnen reageren.