Akkerbouw

Nieuws

'Ggo-teelt niet minder duurzaam dan gangbare teelt'

Wageningen - De duurzaamheid van de huidige commercieel geteelde genetisch gemodificeerde gewassen hangt af van de genetisch gewijzigde eigenschap en verschilt onder meer per gewas, per regio, institutionele omgeving en met de tijd. Dit is niet specifiek voor ggo-gewassen, maar geldt voor landbouwsystemen en landbouwinnovaties in het algemeen. Dat zegt het Landbouweconomisch Instituut (LEI) van de Wageningen Universiteit.

In de Europese Unie is de teelt van ggo-gewassen zeer beperkt en in Nederland en België worden geen ggo’s commercieel geteeld. Wel importeren we veel producten op basis van ggo-gewassen. Om die reden besloot het LEI een onderzoek te doen naar de duurzaamheid van soja, maïs en katoen. Voor elk gewas werd afgetoetst of de ggo-variant beter scoorde op vlak van de duurzaamheidsparameters planet, profit en people dan de niet-ggo-variant.

De eerste generatie ggo-gewassen is ontwikkeld voor verschillende doelen. De zogenaamde Bt-rassen, zoals MON810-maïs, moeten resistent zijn tegen bepaalde plaaginsecten, terwijl herbicide-tolerante rassen, zoals Round Up Ready-soja, bedoeld zijn om de boer meer flexibiliteit te geven in het onkruidmanagement. De onderzoekers van het LEI concluderen dat Bt-gewassen over het algemeen bijdragen aan duurzaamheid ten opzichte van de ‘planet’-aspecten.

“Voor beide types van gewassen geldt dat de vraag of een bepaalde ggo-teelt meer of minder duurzaam is dan de niet ggo-teelt, in grote mate afhankelijk is van de goede landbouwpraktijk waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van actuele agro-ecologische inzichten”, stelt het LEI. “Worden de ggo-gewassen geteeld zonder effectief gebruik te maken van deze inzichten, bijvoorbeeld als onkruidbestrijding sterk afhankelijk wordt gemaakt van één herbicide waardoor onkruiden resistent kunnen worden tegen dit herbicide, dan worden de duurzaamheidsvoordelen minder groot of kunnen ze zelfs omslaan in nadelen.”

Ten aanzien van people en profit gaan de Nederlandse onderzoekers ervan uit dat de duurzaamheidseffecten ook in belangrijke mate afhangen van de manier waarop een samenleving juridisch en sociaal-economisch gestructureerd is. “Het zijn dus factoren als gewas, regio, institutionele omgeving en tijdsgeest die bepalen of een teelt, ggo of niet-ggo, past in een beleid dat streeft naar verdere verduurzaming van de landbouw”, klinkt het.

Meer informatie: Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.