Akkerbouw

Nieuws 332 x bekeken

Duitsers onderzoeken houtteelt op akkerranden

Frankfurt am Main – In Duitsland is een onderzoek gestart naar de teelt van snelgroeiend hout op akkerranden.

De onderzoekers meten niet alleen de opbrengst aan biomassa voor de energieproductie. Ze onderzoeken ook het effect van de windluwte en schaduw op de gewassen op de percelen en bepalen de invloed op de biodiversiteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van diverse Duitse instituten en universiteiten. Er worden 48 meter brede percelen aangelegd die worden begrensd door stroken populieren van 12 meter breed.

Uit andere onderzoeken is gebleken dat bomenrijen die haaks op een perceel staan, de windsnelheid verminderen. ”Daardoor had een zandstorm, die onlangs een groot verkeersongeluk veroorzaakte op een snelweg in Mecklenburg-Vorpommern, voorkomen kunnen worden”, stelt onderzoeker Monika Frielinghaus van het Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, één van de instituten die het onderzoek uitvoeren, in een interview met Agrarzeitung.

Er is ook eerder gebleken dat de opbrengsten van wintertarwe, wintergerst en koolzaad lager zijn in de buurt van de bomenstroken dan midden op het perceel. Bij wintertarwe wordt normaal zo’n 10 ton per hectare geoogst. Dat daalt naar 8 ton vlak langs de bomenstroken.

Of registreer je om te kunnen reageren.