Akkerbouw

Nieuws

Duitse regering wil maisinzet voor biovergisting aan banden leggen

Berlijn – De Duitse regering mikt op een beperking van de inzet van mais als grondstof voor biovergistingsinstallaties.

Dat blijkt uit plannen die het milieuministerie vandaag bij het parlement op tafel heeft gelegd. Met uit biogas geproduceerde elektriciteit mag als die plannen doorgaan maar voor 60 procent voortkomen uit mais. Hiermee komt de regering tegemoet aan de klachten over de groei van het maisareaal.

De wegens de subsidie lucratieve maisteelt voor energiedoeleinden zou volgens de critici de pachtprijzen enorm hebben opgedreven. Met name de melkveehouderij lijdt daaronder, zo menen zij. Het Bauernverband (DBV) is het daarmee niet eens, want dit wijst de politieke voorzet uit Berlijn af. In een commentaar noemt de bond de beoogde maatregel ’ecologisch en economisch contraproductief.’

Of registreer je om te kunnen reageren.