Akkerbouw

Nieuws

TCB: papiercellulose kan als bestrijder winderosie

Den Haag - De Technische Commissie Bodem (TCB) staat positief tegenover het gebruik van papiercellulose als bestrijder van winderosie.

De bestaande ontheffing voor het gebruik komt te vervallen, waardoor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM) de commissie om advies heeft gevraagd. IM wil het gebruik van papiercellulose mogelijk houden. TCB staat hier positief tegenover, maar er moeten wel eisen worden gesteld aan de herkomst, gelijkmatigheid, zuiverheid en samenstelling van de papiercellulose en de eisen aan het water waarmee de papiercellulose wordt verdund.

Papiercellulose komt vrij bij de productie van papier en karton.

Of registreer je om te kunnen reageren.