Akkerbouw

Nieuws 465 x bekeken

NMI: hergebruik fosfaat uit verbrandingsas mogelijk

Wageningen – In de verbrandingsassen van zuiveringsslib en kippenmest zit respectievelijk 5.000 en 3.500 ton fosfor. Dat is 70 procent van de hoeveelheid fosfaat in kunstmest die jaarlijks in de Nederlandse landbouw wordt toegepast.

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft in opdracht van Agentschap NL onderzoek gedaan naar het hergebruik van verbrandingsresten als meststof. Tot nu toe worden de verbrandingsassen gestort of verwerkt in bouwmaterialen. ”Daarmee wordt fosfaat aan de kringloop onttrokken”, stelt het NMI. ”Aangezien fosfaat een eindige grondstof is, lijkt het gewenst om de assen in te zetten als grondstof voor de productie van fosfaatmeststoffen.”

Maar de assen bevatten veel zware metalen en de beschikbaarheid van de fosfaat in de assen is klein, zodat gewassen het fosfaat slecht opnemen. Volgens het NMI kunnen deze knelpunten worden opgelost door bewerkingen.

”Hierdoor kan de gangbare grondstof ruwfosfaat deels worden vervangen en kan het fosfaat relatief eenvoudig naar het buitenland worden geëxporteerd, wat gewenst is vanwege het fosfaat-overschot in de Nederlandse landbouw.”

De beschikbaarheid van fosfaat in de wereld neemt af. ”De voorraden winbare fosfaaterts zitten vooral in China en Marokko. De schattingen van de periode waarin de fosfaatvoorraden uitgeput zijn, lopen uiteen van 50 tot 400 jaar.”

Of registreer je om te kunnen reageren.