Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

Maisprijs in Chicago naar recordhoogte

Chicago - De maisprijs bereikte maandag op de termijnmarkt in Chicago een record. Het julicontract sloot op $ 7,67 per bushel (212 euro per ton).

Het vorige record dateert van begin juli 2008 toen het maiscontract $ 7,65 per bushel noteerde (211 euro per ton). Het meicontract, het eerst aflopende maiscontract in Chicago, evenaarde even het record uit 2008, maar sloot maandag iets lager op $7,60 per bushel (210 euro per ton). Ondanks dat het maisareaal in de VS met 8,2 procent groeit ten opzichte van vorig jaar, gaat de handel uit van een groot maistekort. Eind vorige week maakt het Amerikaanse landbouwministerie bekend dat de maisvoorraad in de VS per 1 maart veel lager is uitgevallen dan verwacht. De VS is verreweg de grootste maisexporteur ter wereld met een aandeel van 55 procent in de wereldhandel.

Volgens het marktcommentaar van de termijnmarkt CBOT is er veel vraag naar mais voor de productie van veevoer. "De runderprijzen zijn naar recordhoogte gestegen. Daarom breidt de veesstapel uit. Bovendien wordt nog steeds heel veel mais gebruikt voor bioethanol. De voorraad mais kan niet meer dan 5 procent van het verbruik dekken in de VS. Dat is de laagste stocks-to-use-ratio bij mais sinds 1996. De handel zoekt een steeds hoger prijsniveau totdat de vraag gaat afnemen en de prijs stabiliseert."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  De oorzaak van de hoge graanprijzen is de sterk toegenomen ethanolproduktie in de wereld In de V. S.nu al 39,8% van alle mais het gebruik voor voedsel,veevoer en export is niet toegenomen de laatste jaren.klik http://www.agmrc.org/renewable_energy/ klik op grafiek In brazilie is de verhoging van de bijmenging van biodiesel met gewone diesel van 5% naar 7% al uitgestelt.

 • no-profile-image

  Er wordt al tijdenlang beweerd, dat het prijsniveau van agrarische grondstoffen, als daar zijn, tarwe, gerst, mais, soyabonen e.a. og verder zal stijgen i.v.m. relatieve schaarste als gevolg van de groeiende wereldbevolking enerzijds en de stijging van het welvaartspeil anderzijds.
  Het lijkt er dan ook dan, dat de malaise in de landbouw, die we lange tijd hebben gehad, tot het verleden behoort en dat m.n. de akkerbouw goede perspectieven heeft.Subsidies of welke andere vorm van ondersteuning van de landbouw dan ook, lijken derhalve niet meer nodig . Hoe gaat het EGlandbouwbeleid op deze ontwikkeling reageren?
  Wat betekent de prijsstijging voor de agrarische veredelingsindustrie, die toch met hogere mengvoederprijzen wordt geconfronteerd?
  Tast zulks de relatief toch al lage rentabiliteit van deze sector verder aan of kan deze op peil blijven , doordat de gestegen kosten in de prijzen der eindproducten kunnen worden goedgemaakt? En welke rol gaat het streven naar duurzaamheid in de sector daarbij spelen.
  Interessante vragen voor een scriptie over nationale en internationale ontwikkelingen der agrarisch-economische vraagstukken.

 • no-profile-image

  Het europesche landbouw beleid is er sinds de tweede wereldoorlog op gericht om de inwoners van europa van voldoende, goedkoop voedsel te voorzien .Hierdoor zijn de subsidies onder bewind van Mansholt ontstaan.
  Als primaire landbouwers hebben we niet veel aan die hevige prijsfluctuaties immers andere productiemiddelen stijgen net zo hard mee ,olie, kunstmest , rente, machines.

 • no-profile-image

  OMHOOG! met die grondstofprijzen,alleen dan kunnen we nieuwe gebieden productierijp maken en keert de wal gewoon weer het schip.

 • no-profile-image

  Het is heel simpel bij slechte graanoogsten en daarbij bijhorende te hoge graanprijzen de productie van biobrandstoffen verminderen. En bij grote graanoogsten en daarbij bijhorende te lage graanprijzen de productie van biobrandstoffen verhogen. Dan krijgt men vanzelf een world grain reserve. En is de graanmarkt minder aantrekkelijk voor de speculanten. Alleen nog subsidie geven voor het tijdelijk stilleggen van ethanolfabrieken en ontwikkeling van betere technieken.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.