Akkerbouw

Nieuws 966 x bekeken

Herman Vermeer weg bij Agrico

Emmeloord – Herman Vermeer is afgetreden als voorzitter van de raad van beheer van Agrico. Volgens Vermeer wil hij de coöperatie de ruimte bieden om verder uitvoering te geven aan de strategie en de dagelijkse besturing van Agrico. ”Met veel plezier kijk ik terug op mijn bestuurlijke jaren binnen Agrico”, meldt Vermeer in een persbericht.

Agrico betreurt het vertrek van Vermeer. Vice-voorzitter Jan Wolthuis neemt voorlopig de voorzittershamer over van Vermeer. Agrico heeft een voordracht- en benoemingsprocedure in gang gezet om een opvolger te zoeken. De coöperatie verwacht dat er eind dit jaar een nieuwe voorzitter is gevonden.

Vermeer en Agrico willen geen toelichting op het besluit geven. Vermeer meldt alleen dat hij zijn besluit uit eigen beweging heeft genomen.

Feit is wel dat de raad van beheer onder zijn leiding begin november akkoord ging met de overdracht van de handel in fritesaardappelen aan Aviko Potato. Dit leidde tot enorme commotie bij de Agrico-leden. Daarop zijn de overdrachtsplannen begin december aangepast. Als gevolg hiervan moest directeur Ineke Mastenbroek eind december opstappen. Agrico en Vermeer maken niet duidelijk of het rumoer rondom het afstoten van de fritesaardappelhandel verband houdt met het vertrek van Vermeer.

Vermeer nam in 1994 zitting in de ledenraad en hij was sinds 2001 bestuurslid. In 2004 zijn het bestuur en de raad van commissarissen ineengeschoven tot de raad van beheer. Vanaf dat moment was Herman Vermeer lid van de raad van beheer en in december 2008 werd hij benoemd tot voorzitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.