Akkerbouw

Nieuws 250 x bekeken

Regeling subsidie erosiebestrijding opengesteld

Maastricht - De regelingen voor subsidie bij erosiebestrijdende maatregelen in Zuid-Limburg is opengesteld tot 15 mei.

Gebruikers van landbouwgrond in Zuid-Limburg kunnen subsidie krijgen voor erosiebestrijdende maatregelen. Provincie Limburg en Waterschap Roer en Overmaas stellen hiervoor twee stimuleringspremies beschikbaar.

Subsidie kan worden verkregen als niet-kerende grondbewerking (NKG) met een bodembedekking in de winter, met wintergraan of een groenbemester die niet wordt ondergeploegd maar licht ingewerkt, wordt toegepast. Voor deze akker is 50 euro per hectare beschikbaar. Voor gebied dat valt onder de regeling Landbouw met Natuurlijke Handicap kan 94 euro per hectare worden verkregen. Het gaat hierbij om percelen in Nationaal Landschap Zuid-Limburg met meer dan 5 procent helling.

Of registreer je om te kunnen reageren.