Akkerbouw

Nieuws

Productschap Akkerbouw houdt onverwacht geld over

Den Haag – Het Productschap Akkerbouw (PA) heeft vorig jaar 20.400 euro overgehouden. Oorspronkelijk was voor 2010 een verlies begroot van bijna 3,2 miljoen euro.

PA-secretaris Matthé Elema noemt een aantal redenen voor de bijstelling. ”De bakkerijsector heeft meer inkomsten uit heffingen gehad dan begroot. Bovendien beginnen een aantal activiteiten later. De subsidies op die activiteiten waren begroot als inkomsten in 2010, maar die ontvangen we pas dit jaar.”

Ook in de teeltsector had het PA een meevaller. Elema: ”Er zijn in 2010 hogere inkomsten geweest, vooral doordat het Hoofdproductschap Akkerbouw minder heeft doorbelast naar het PA. Ook is minder uitgegeven aan een aantal activiteiten.”

De totale inkomsten in 2010 bedragen bijna 14,3 miljoen euro. De uitgaven komen op ruim 14,2 miljoen euro. Aan het eind van vorig jaar had het PA 16,1 miljoen euro aan financiële reserves. De Sociaal Economische Raad schrijft voor dat de reserves niet hoger mogen zijn dan de jaaruitgaven.

Ook in 2009 overschreed het PA de norm. Elema: ”Maar voor 2011 begroten we dat de reserves wel onder de jaarlasten uitkomen. De bakkerijsector bereikte eind vorig jaar overeenstemming over structuurversterkende maatregelen. Bovendien is de sector Teelt het eens geworden over het Masterplan Mineralenmanagement.”

Verlaging van de heffingen is volgens Elema onwenselijk. ”We willen voldoen aan de norm voor de reserves, maar we willen ook voorkomen dat de heffingen van jaar op jaar te veel schommelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.