Akkerbouw

Nieuws 280 x bekeken

Alterra: inlaatwater kan wel wat zouter

Wageningen – Nederland stelt te strenge eisen aan het zoutgehalte van inlaatwater. Daardoor kunnen gewassen tijdens droge periodes te weinig water krijgen.

De droogteschade is groter dan de zoutschade, die zou zijn ontstaan als wel voldoende water was ingelaten.

Het onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een studie verricht naar de effecten van zoutschade in gewassen. Bij het inlaten van water geldt voor kasteelten een maximale waarde van 200 milligram zout per liter water. Voor vollegrondsgroente is de drempelwaarde 300 milligram per liter. Voor minder gevoelige teelten geldt als maximum 600 milligram per liter.

Alterra heeft dit internationale drempelwaardesysteem doorgerekend voor Nederlandse omstandigheden. Het systeem is in grote lijnen wel bruikbaar voor Nederland, concludeert Alterra.
Maar de drempelwaarde voor gewassen wordt te strikt gehanteerd, zegt onderzoeker Koen Roest van Alterra in een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat. ”Dat geldt met nadruk in situaties waar overschrijding van de drempelwaarden tot gevolg heeft dat de waterschappen geen water meer inlaten. Dan krijg je droogteschade en die is in de meeste gevallen veel groter dan de zoutschade zou zijn geweest als wel zout water was ingelaten.”

Als voorbeeld noemt Roest de aardappelen. ”Voor aardappelen geldt een norm van 600 milligram per liter. Stop je bij die drempel met water inlaten en beregenen, dan leidt droogteschade op zandgrond tot bijna een halvering van de opbrengst. Dat verlies zou bij te zilt water pas ontstaan bij een zoutgehalte van 3.500 milligram per liter. Het mag voor ons dus wel wat zouter zijn als het alternatief is dat je het gewas moet laten verdrogen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.