Akkerbouw

Nieuws 161 x bekeken

Minder vrije aardappelen over dan vorig seizoen

Den Haag - De Nederlandse telers hadden medio februari nog 1,7 miljoen ton in bewaring liggen, bijna de helft van de oogst 2010. Daarvan is bijna 0,8 miljoen ton al verkocht maar nog niet afgeleverd.

Dat betekent dat er nog 0,9 miljoen ton vrij verhandelbaar is, 27 procent van de totale bruto-opbrengst van de oogst 2010 (3,5 miljoen ton). Bijna drie kwart van alle nog vrije aardappelen is in handen van de groep bedrijven met 10 tot 50 ha consumptieaardappelen. Zij hebben nog zo’n 30 procent van hun bruto-opbrengst vrij verhandelbaar. Van de oogst bij de kleinere en grotere bedrijven is nog 20% ‘vrij’.

Een en ander blijkt uit de enquête voor opbrengst- en voorraadmeting onder ruim 400 consumptieaardappeltelers, uitgevoerd door Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw. De geënquêteerde groep vertegenwoordigt ca. 13 procent van het totale areaal consumptieaardappelen.

Vorig jaar medio februari lag de hoeveelheid afgeleverde tonnen op een vrijwel gelijke hoeveelheid. In november 2010 was 1 miljoen ton afgeleverd tegenover 1,1 miljoen ton medio november 2009. In de afgelopen 3 maanden is er dus ruim 14% meer afgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. De export is in die periode dan ook erg gegroeid.

Mede door het natte einde van het groeiseizoen is naar schatting 3,5 % van de aardappelen niet geoogst. Dat is ongeveer 2.500 ha. Van het wel geoogste areaal (69.100 ha) is uiteindelijk een bruto opbrengst van 3,5 miljoen ton (50,6 ton/ha) gehaald. Vergeleken met het totale areaal (71.600 ha) komt dit neer op een opbrengst van 48,9 ton per ha. Van de oogst 2009 was de opbrengst 3,7 miljoen ton op basis van 53,4 ton per ha. Deze teruggang van de opbrengst à 5,4 procent is iets sterker dan de 4,8 procent die de NEPG (North Western European Potato Growers) meldt voor noord-west Europa als geheel.

De tarra in de tot nu toe afgeleverde tonnen bedraagt volgens de telers gemiddeld 9 procent, vergelijkbaar met een jaar geleden. De tarra op de nog vrije aardappelen in de schuur wordt echter geschat op gemiddeld 12 procent, dat was vorig jaar 9 tot 10 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.