Akkerbouw

Nieuws

Brussel voorkomt tekort tarwezaad

Gouda – Nederland mag van de Europese Commissie handelstarwe gebruiken als zaaizaad.

Door deze derogatie is een tekort aan zaaizaad voor zomertarwe voorkomen.

Plantum, de belangenorganisatie van de plantenveredelingsbedrijven, heeft in januari een verzoek ingediend bij de Europese Commissie voor de derogatie. De reden voor de uitzondering op de EU-regels is dat veel akkerbouwers afgelopen herfst geen wintertarwe konden zaaien, zegt beleidsmedewerker Marian de Beuze van Plantum. ”De bieten en aardappelen zijn door slecht weer laat gerooid en veel percelen waren niet berijdbaar. Daardoor is 20 tot 30 procent van de wintertarwe niet gezaaid.”

Dat is een areaal van ruim 32.000 hectare. Volgens De Beuze kiezen veel van die akkerbouwers voor zomertarwe. ”Maar er was een tekort aan zaaizaad. Dat is nu opgeheven doordat Brussel de derogatie heeft goedgekeurd. Bovendien is er aanbod van zaaizaad van zomertarwe uit andere lidstaten. Dat betreft rassen die in Nederland het gebruikswaarde-onderzoek hebben doorlopen. We zijn blij met deze ontwikkeling. Het betekent dat alle akkerbouwers die zomertarwe willen zaaien over zaaizaad kunnen beschikken.”

De derogatie houdt in dat zomertarwe die voor de handel is bestemd, nu door de keuringsdienst NAK kan worden gekeurd voor gebruik als zaaizaad. Als de handelstarwe voldoet aan de eisen voor kiemkracht, raszuiverheid en verontreinigingen, kan het worden gebruikt als zaaizaad. De tarwe heeft alleen geen veldkeuring gehad, zoals vereist is bij gecertificeerd zaaizaad.

Of registreer je om te kunnen reageren.