Akkerbouw

Nieuws 221 x bekeken

Areaal transgeen gewas groeit tien procent

Sao Paulo - Het areaal transgene gewassen in de wereld is vorig jaar met 10 procent gegroeid naar 148 miljoen hectare. Soja is het eerste gewas waarvan de helft van het areaal uit transgene variëteiten bestaat. In de EU is het areaal transgene gewassen opnieuw gedaald.

In 1996 zijn de eerste transgene gewassen geteeld. Volgens de International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), een organisatie die het gebruik van transgene gewassen wil stimuleren, is er tussen 1996 en 2010 totaal 1 miljard hectare transgene gewassen geteeld. “In 2010 waren er 15,4 miljoen boeren in 29 landen die een transgeen gewas hebben geteeld. Dat zijn voor meer dan 90 procent kleine boerenbedrijven. In 2009 teelden 14 miljoen boeren 134 miljoen hectare van deze gewassen.”

Het grootste areaal staat in de VS met 66,8 miljoen hectare. Daarna volgen Brazilië (25,4 miljoen hectare), Argentinië (22,9 miljoen), India (9,4 miljoen) en Canada (8,8 miljoen). De groei vindt vooral plaats in ontwikkelingslanden omdat het areaal daar nog relatief klein is, meldt de ISAAA. “In Burkina Faso hebben 80.000 boeren samen 260.000 hectare transgene gewassen geteeld. Dat is een groei van 126 procent ten opzichte van 2009.”

In Pakistan, Birma en Zweden zijn vorig jaar voor het eerst transgene gewassen geteeld. In de EU is 91.193 hectare genetisch veranderde mais geteeld in zes landen. In drie landen is samen 450 hetare transgene Amflora-aardappelen geteeld. In 2009 telde de EU 94.750 hectare transgene mais. In 2008 was dat nog 107.719 hectare. Amflora had toen nog geen teelttoelating.

Of registreer je om te kunnen reageren.