Akkerbouw

Nieuws

Rabo voorziet groeiende interesse in bio-energie

Londen – Investeerders krijgen steeds meer belangstelling om geld te steken in hernieuwbare energie in de EU. Dat concludeert de Rabobank in een rapport.

De Rabobank noemt als voorbeeld het Deense pensioenfonds Pension Danmark dat geld heeft gestoken in een windmolenpark. De Duitse KfW Bankengruppe heeft aangegeven meer te willen investeren in hernieuwbare energie in Duitsland.

Toch constateert de Rabobank dat de Europese sector van hernieuwbare energie het moeilijk heeft. Dat komt vooral door de invoer van goedkope biodiesel en bio-ethanol. De Rabo verwacht dat volgend jaar invoerheffingen worden ingesteld om deze import van biobrandstoffen aan banden te leggen om de Europese sector te beschermen.

De Rabobank constateert dat de EU wat betreft hernieuwbare energie sterk leunt op biomassa. ”In tegenstelling tot wat veel mensen denken draait het bij hernieuwbare energie niet om windmolens en zonnecellen. Biomassa vormt nog altijd het grootste aandeel”, schrijft de bank in het rapport.
Biomassa wordt in de EU vooral gebruikt om mee te stoken of om er brandstof van te maken.

Vooral huishoudens gebruiken veel hout om hun kachels of verwarmingsketels mee te stoken. Er wordt relatief weinig biomassa gebruikt voor de productie van elektriciteit. De Rabobank schat dat ongeveer 7 procent van alle energie in de EU duurzaam wordt geproduceerd. In de toekomst komt meer de nadruk te liggen op centraal gelegen stookplaatsen waar met behulp van biomassa warmte voor woningen of bedrijven wordt geproduceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.