Akkerbouw

Nieuws 211 x bekeken

'Positie aardappelteler duidelijker in nieuwe voorwaarden'

Den Haag – LTO en de Vavi hebben met de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden voor aardappelen de positie van de teler verduidelijkt in een aantal zaken. Dat zegt Adrie Bossers, voorzitter van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen.

Als in het contract de levering van een bepaalde hoeveelheid aardappelen is beperkt tot een bepaald perceel, dan geldt de leveringsplicht en de overmachtsclausule voortaan alleen voor dat geïdentificeerde perceel. Bossers: ”Dus ook al heeft de teler op andere percelen hetzelfde ras aardappelen staan, dan kan de afnemer geen aanspraak maken op aardappelen van die andere percelen. De leveringsplicht is dan beperkt tot het aangewezen perceel. Als in het contract geen percelen zijn geïdentificeerd maar alleen de levering van een bepaalde hoeveelheid aardappelen is geregeld, dan wordt de leveringsplicht wel uitgesmeerd over alle percelen. Deze bepaling verduidelijkt de rechtspositie van de teler. Daar was in het verleden wel eens discussie over.”

Ook de arbitrage is in de nieuwe voorwaarden beter geregeld, vindt Bossers. ”De arbitrage is nu neergelegd bij het Instituut voor Agrarisch Recht in Wageningen. Die zorgt dat de arbitrageregels altijd zijn aangepast aan nieuwe wetten. In het verleden liepen de arbitrageregels wel eens achter op de wetgeving.”

Verder is het geregeld dat de teler niet langer verantwoordelijk is voor kwaliteitsverlies en afkeuring als de koper de teler vraagt de aardappelen langer te bewaren dan het contract vermeldt. Het is dan wel de zorg van de teler dat de bewaarcondities op peil blijven.

Verder krijgt de teler binnen twee werkdagen bericht over het geleverde gewicht. De koper bepaalt binnen twaalf uur nadat de aardappelen zijn geladen de kwaliteit van de partij. Ook zijn afspraken gemaakt over het weegprotocol van de vrachtwagens.

Wat in de algemene voorwaarden is bepaald hoeven teler en afnemer niet meer in het contract op te nemen. Bossers: ”Daarom is het gebruikelijk om de contracten te beroepen op de algemene leveringsvoorwaarden. Het is juridisch mogelijk dat teler en afnemer die bepaling niet opnemen in het contract. Maar dan moeten ze in hun contract alles zelf bepalen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.