Akkerbouw

Nieuws

LEI: inkomen akkerbouwer zakt 70 procent

Den Haag - Het gemiddelde bedrijfsinkomen van de akkerbouwer zakt dit jaar met 70 procent ten opzichte van 2010. Dat komt vooral doordat de aardappelen en de uien veel minder opbrengen dan vorig jaar, meldt het onderzoeksinstituut LEI in het Landbouw Economisch Bericht.

Het LEI schat het inkomen uit het akkerbouwbedrijf gemiddeld op 32.000 euro. Dat was vorig jaar 104.000 euro. De rentabiliteit zakte dit jaar naar 87 procent. Vorig jaar was dat 111 procent, waarbij voor iedere 100 euro aan kosten de akkerbouwer 111 euro opbrengsten had.

Het LEI schat dat 53 procent van de akkerbouwbedrijven dit jaar onvoldoende verdient om aan alle aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Eén op de acht akkerbouwers heeft een negatieve kasstroom van bijna 100.000 euro.

Er is dit jaar veel meer aanbod van uien en aardappelen. Dat drukt de prijzen. De prijzen van graan, suikerbieten en zetmeelaardappelen zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van 2010, constateert het LEI. De inkomens van de bedrijven met veel zetmeelaardappelen blijven dan ook vrijwel gelijk, omdat op deze bedrijven nauwelijks consumptieaardappelen of uien worden geteeld.
Naast de veel lagere inkomsten hebben de akkerbouwers ook last van stijgende prijzen. De kosten voor kunstmest stegen dit jaar bijvoorbeeld met 38 procent. De akkerbouwers gaven 3 procent meer uit aan gewasbescherming en 5 procent aan zaaizaad en pootgoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.