Akkerbouw

Nieuws

CWB naar de rechter vanwege opheffing monopolie

Winnipeg - De Canadian Wheat Board (CWB) stapt naar de rechter om opheffing van de monopoliepositie te voorkomen. Volgens voorzitter Allen Oberg hebben de achtereenvolgende landbouwministers in Canada altijd beloofd dat de opheffing eerst zou worden voorgelegd aan de graantelers, die eigenaar zijn van de CWB.

Oberg voelt zich gesterkt door een recente uitspraak van de federale rechtbank. Die stelt dat landbouwminister Gerry Ritz de wet heeft overtreden bij het afschaffen van de monopoliepositie van de CWB. Volgens de rechtbank had Ritz de bij de CWB aangesloten graantelers hierover moeten raadplegen. Oberg: “Wij willen dat de democratische rechten van de telers worden gerespecteerd en dat de regering niet doet alsof ze boven de wet staat.”

De rechtbank doelt op de Canadian Wheat Board Act, die in 1998 van kracht werd. Toen is bepaald dat de telers zelf mogen beslissen over hun graanvermarktingsorganisatie. Ritz wil het monopolie afschaffen zodat telers de vrijheid hebben hun afnemers te kiezen. Het wetsvoorstel van Ritz ligt nu bij de Senaat van Canada. In het voorstel staat dat de verplichting om graan te leveren vervalt per 1 augustus 2012.

In 1942 werd een wet van kracht die de graantelers in de westelijke provincies verplicht om al hun tarwe en gerst te verkopen via de CWB. Door deze monopoliepositie is CWB uitgegroeid tot het grootste tarwehandelsbedrijf ter wereld en een van de grootste wat betreft gerst. De verplichting geldt niet voor telers buiten deze provincies.

The Grain Growers of Canada, waar ruim tachtigduizend telers lid van zijn, is voorstander van het opheffen van het monopolie van CWB, zegt voorzitter Stephen Vandervalk. ”Telers willen de vrijheid om zelf hun afnemer te kiezen.”

In Australië bestond een Australian Wheat Board. Dat overheidsorgaan regelde de verkoop van tarwe en verloor in 2008 zijn monopolie. Daarna daalde het aandeel van AWB in de Australische graanhandel. Vorig jaar kocht het Australische graanhandelsbedrijf Graincorp AWB.

Of registreer je om te kunnen reageren.