Akkerbouw

Nieuws

Amerikaanse rechter vindt dat UPGA onder kartelwet valt

Idaho – De aardappelorganisatie United Potato Growers of America (UPGA) valt onder de kartelwet. De organisatie mag niet zo maar afspraken maken met akkerbouwers over het te telen areaal aardappelen, stelt een federale rechter in de Amerikaanse staat Idaho.

De zaak was aangespannen door aardappelinkoopbedrijf Brigiotta’s Farmland Produce and Garden Center of Jamestown en enkele consumenten. De aanklagers vinden dat de handelswijze van de UPGA leidt tot hogere aardappelprijzen voor consumenten.

De UPGA is in 2005 opgericht en probeert het aardappelareaal in de VS te sturen door telers gedetailleerde marktinformatie te geven over vraag en aanbod. Er zijn aardappeltelers uit zestien staten bij aangesloten.

De organisatie ging er altijd van uit dat het valt onder de Capper-Volstead Act, omdat volgens de UPGA deze wet telers de ruimte biedt hun producten gezamenlijk te vermarkten. De Capper-Volstead Act is een wet uit 1922 die regelt dat primaire producenten niet vallen onder bepaalde regels in de kartelwetgeving.

Rechter Lynn Winmill van de federale rechtbank in Idaho vindt dat die uitzondering niet geldt voor de UPGA. ”De individuele vrijheid van telers om meer aardappelen te telen als de prijzen hoog zijn, is wezenlijk om misbruik van de Capper-Volstead Act te voorkomen. Het Congres heeft dat specifiek benadrukt toen het de Act aannam in 1922.”

De aanklagers hadden ook een klacht ingediend over aardappelverwerkende bedrijven die zijn verbonden aan de UPGA. Maar de rechter wees dat deel van de aanklacht af omdat de aanklagers onvoldoende duidelijk konden maken dat die bedrijven meedoen aan de afspraken over areaalregulering.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft een paar jaar geleden geprobeerd aardappeltelers in Nederland vrijwillig zo ver te krijgen hun areaal in te krimpen, analoog aan de werkwijze van de UPGA. Daar was toen te weinig animo voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.