Akkerbouw

Nieuws

Akkoord NAO en Belastingdienst over verpakkingen aardappelen

Den Haag – De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) heeft een akkoord gesloten met de Belastingdienst over de belasting op verpakkingen van exportaardappelen.

Er is overeengekomen dat over 2008 tot en met 2011 geen verpakkingenbelasting wordt geheven over leveringen van aardappelen die zijn bestemd voor de export. Volgens de NAO voorkomt de overeenkomst veel onnodige administratie voor de sector.

Sinds 1 januari 2008 wordt belasting geheven op verpakkingen van producten die in Nederland op de markt komen (de eerste ter beschikking stelling). Op verpakkingen van producten die buiten Nederland geleverd worden, wordt geen belasting geheven.

Maar deze belasting wordt ook geheven als de producten geleverd worden aan in Nederland gevestigde bedrijven, die deze producten vervolgens exporteren, meldt NAO. ”Dit vanwege het feit dat de eerste ter beschikking stelling in Nederland plaatsvindt.”

Voor de aardappelhandel betekent dit veel extra administratie. Als een groothandel aardappelen levert aan een exportbedrijf, moet de groothandel verpakkingenbelasting betalen. De belasting kan door de exporteur weer worden terug gevraagd bij de Belastingdienst.

”Dit is weinig zinvol”, stelt de NAO. ”Met de belastingdienst is dan ook overeengekomen dat over 2008 tot en met 2011 geen verpakkingenbelasting wordt geheven over leveringen van aardappelen waarvan duidelijk is dat die voor de export bestemd zijn. In het Belastingplan 2012 is de afschaffing van de verpakkingenbelasting aangekondigd. Als de verpakkingsbelasting per 1 januari 2013 wordt afgeschaft, dan geldt deze overeenkomst ook voor 2012.”

Dit betekent dat de groothandel die de exportaardappelen levert geen aangifte hoeft te doen van de verpakkingenbelasting. De exporterende bedrijven hebben geen recht meer op terugbetaling van de verpakkingenbelasting. Voor partijen aardappelen die in Nederland blijven moet de verpakkingenbelasting wel worden betaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.