Akkerbouw

Nieuws

Aardappeloogst Noordwest-Europa grootste in tien jaar

Noordhoek – De aardappeloogst 2011 van de vijf belangrijke aardappelproducerende landen in Noordwest-Europa is de grootste geworden van het afgelopen decennium.

Hij bedraagt 26,6 miljoen ton, dat is 11,4 procent meer dan vorig jaar. Dat meldt telersvereniging VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) namens de federatie van aardappeltelersorganisaties NEPG (Northwestern European Potato Growers).

De toename schrijft NEPG voornamelijk toe aan hogere opbrengsten per hectare Het areaal is slechts beperkt toegenomen. Op dit moment staan de aardappelprijzen onder druk omdat telers aardappelen (moeten) verkopen die minder geschikt zijn voor opslag. De NEPG verwacht vraag naar kwalitatief goede aardappelen gedurende het hele seizoen, omdat de beschikbaarheid hiervan beduidend geringer is.

Vooral België rapporteert dat een groot gedeelte van de opgeslagen aardappelen in verschillende regio’s aanzienlijke kwaliteitsproblemen heeft. Tienduizenden tonnen moesten eerder geruimd worden dan voorzien, of zijn afgezet als veevoer. Ook de bakkwaliteit is niet optimaal. Er zijn vergelijkbare opslagproblemen gesignaleerd in Noord-Frankrijk en Zuidwest-Nederland. Elders is de opslag meestal onder controle.

Het huidige lage prijsniveau is het gevolg van overaanbod van telers die de winter niet willen afwachten. De NEPG ziet echter kansen: het seizoen 2011-12 zou wel eens een volle maand langer kunnen duren gezien de vroege start en grote activiteit bij de verwerkende industrie, met vooral een goede vraag van buiten de EU naar gereed product.

Voorts is er een hoog niveau van afkeuringen bij de verwerkers, waardoor er per saldo meer aardappelen nodig zullen zijn. Grote hoeveelheden worden al aangeboden als veevoer of zijn zelfs totaal verrot. Er zullen minder bovenmaatse pootaardappelen worden geëxporteerd.
Het termijncontract aardappelen voor levering april 2012 kruipt omhoog. In verband daarmee adviseert de NEPG haar telers de kwaliteit van het opgeslagen product nauwlettend te volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.