Akkerbouw

Nieuws 299 x bekeken

Waterschap Rivierenland breidt akkerrandenregeling uit

Tiel - Het waterschap Rivierenland breidt de akkerrandenregeling uit.

Daardoor zijn nu regelingen van kracht voor het hele werkgebied van het waterschap. Rivierenland heeft vier regelingen voor het beheer van akkerranden, vertelt medewerker Jessi de Coninck. “Een akkerrand is een strook van vier meter breed tussen een sloot en een akker of weiland waar de boer niet bespuit en bemest. Hierdoor spoelen minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit naar het oppervlaktewater. Bovendien moeten de stroken worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd. Daardoor verschralen de stroken. Dat vergroot de biodiversiteit. De boeren mogen onkruid wel pleksgewijs chemisch bestrijden. De boeren krijgen 70 cent per strekkende meter voor randen langs bouwland en 35 cent voor stroken langs grasland.”

Het waterschap heeft nu 340 kilometer aan akkerranden in het werkgebied, zegt beleidsadviseur Ton van der Putten. “Daarvan ligt een deel in Noord-Brabant en een deel in Gelderland. Omdat de provincies mee financieren hebben we verschillende regelingen. Het is de bedoeling op termijn regelingen samen te voegen. Bovendien bekijken we in hoeverre het akkerrandenbeheer past in de plannen voor een nieuw landbouwbeleid in de EU.”

Of registreer je om te kunnen reageren.