Akkerbouw

Nieuws

PvdA Groningen wil minder bespuitingen in Veenkoloniën

Groningen – De PvdA-fractie in Groningen maakt zich zorgen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Veenkoloniën.

”We zien in toenemende mate dat stoppelvelden in het najaar worden doodgespoten, met alle gevolgen van dien. Uitspoeling van gif naar de sloten en het ontbreken van voldoende voedsel voor akkervogels”, stellen statenleden Brunie Batterman en Ingrid Mortiers. Ze hebben daarom vragen gesteld. Ze maken zich niet alleen zorgen om het doodspuiten van de graanstoppels, maar ook het doodspuiten van zomergerst die tussen de bieten wordt gezaaid om verstuiving tegen te gaan.

Batterman en Mortiers vinden het een vreemde situatie dat er enerzijds subsidie wordt verstrekt voor akkerranden en anderzijds wordt toegestaan dat honderden hectares gewassen worden doodgespoten. Ze vragen daarom wat de mogelijkheden zijn voor het Groningse college om, zo mogelijk samen met de sector, het doodspuiten van gewassen te stoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.