Akkerbouw

Nieuws 192 x bekeken

'Inkomen zetmeelteler valt 20 procent terug in 2014'

Assen – Het inkomen van Veenkoloniale akkerbouwers valt door de zetmeelontkoppeling in 2014 naar schatting 20 procent terug ten opzichte van 2011. Dat zegt adviesbureau DLV Plant. ”Het nemen van maatregelen is noodzakelijk voor het voortbestaan van menig akkerbouwbedrijf.”

DLV Plant merkt dat de bewustwording van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bij veel ondernemers beperkt is en dat ze de gevolgen van de veranderingen niet overzien. ”Vergroening wordt geen vrijwillige keuze”, voorziet adviseur Gerty Leeuwerik.

Ze refereert aan de 120 euro die telers kunnen ontvangen voor duurzaamheid, gebiedsdifferentiatie en vergroening. Dan wordt de inkomensdaling 16 procent lager, berekent Leeuwerik. ”Het is dus belangrijk dat ondernemers zich nu oriënteren op het vergroenen van 7 procent van hun areaal.”

De adviseur merkt op dat dat lastig wordt, maar heeft meer alternatieven. Zo oppert ze de mogelijkheid voor Avebe om de uitbetalingsprijs te verhogen. ”Uit berekeningen voor een standaardbedrijf blijkt dat een verhoging van € 0,01 per kilo leidt tot 20.900 euro meer inkomsten.”

Verder doen de telers er verstandig aan de afhankelijkheid van de graanmarkt te beperken, omdat fluctuaties een grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat. ”Hierdoor zijn in betaalcapaciteit van de bedrijven ook grote schommelingen te verwachten. Het is raadzaam hier de komende jaren rekening mee te houden.”

De inkomstendaling geldt voor 2014. In 2012 en 2013 pakken de veranderingen van de zetmeelontkoppeling nog positief uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.