Akkerbouw

Nieuws 208 x bekeken

Aardappelteelt steeds groter aandeel in de akkerbouw

Heerlen – In 2011 werd bijna 160.000 hectare akkerland gebruikt voor de teelt van aardappelen. Dit is ruim 1.000 hectare meer dan in 2010.

Ook nam het aandeel aardappelteelt in de akkerbouw verder toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling opgesteld door het CBS.

In 2000 werd nog 180.000 hectare akkerland gebruikt voor de teelt van aardappelen. Dit areaal daalde tot 152.000 hectare in 2008. Deze daling ging samen met een afname van het aantal aardappeltelers van ruim 15.000 naar ruim 9.000. Na 2008 groeide het aardappelareaal weer en vlakte de afname van het aantal aardappeltelers sterk af.

In de periode 2000-2005 daalde het aandeel aardappelteelt in de totale akkerbouw van 28 naar 26 procent. Daarna is het aandeel weer gestegen naar 30 procent in 2011. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij het aandeel aardappeltelers. In 2006 verbouwde nog 39 procent van de telers met akkerbouwgewassen aardappelen en in 2011 is dit ruim 45 procent.

In de periode 2000-2011 is het aantal bedrijven met aardappelteelt gedaald met 39 procent. Het aardappelareaal daalde in dezelfde periode met 11 procent. De daling van het areaal is dus veel kleiner dan de daling van het aantal telers waardoor het gemiddelde aardappelareaal per bedrijf flink is toegenomen. Vooral de telers van zetmeelaardappelen verbouwden op een grotere oppervlakte aardappelen. In 2000 teelden ze op gemiddeld ruim 17 hectare aardappelen en dat was in 2011 al ruim 31 hectare.

De verdeling van het totaal aardappelareaal naar type aardappel verandert nauwelijks. Gemiddeld over de periode 2000-2011 werd ruim 45 procent van het areaal bestemd voor de teelt van consumptieaardappelen, 24 procent voor pootaardappelen en ruim 30 procent voor zetmeelaardappelen, aldus het CBS.

Of registreer je om te kunnen reageren.