Akkerbouw

Nieuws

VWA gaat controleren op vanggewas

Den Haag – De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert de komende weken boeren op het telen van een vanggewas. Een overtreding kan leiden tot een boete en tot een korting op de natuursubsidie of de bedrijfstoeslag omdat niet wordt voldaan aan de cross-compliance eisen. ”Ook kan het gevolgen hebben voor de derogatie”, stelt de VWA.

Een vanggewas wordt ingezaaid na de hoofdoogst om in de bodem achtergebleven stikstof op te nemen en zo te voorkomen dat het uitspoelt naar het grondwater. Een vanggewas kan zijn gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst of triticale. De afgelopen weken waren de weersomstandigheden gunstig voor het inzaaien van een vanggewas, stelt de VWA. ”De controles vinden plaats in het hele land.”

Boeren op zand- en lössgrond moeten direct nadat de mais is geoogst een vanggewas telen. Het gewas mag niet voor 1 februari 2012 worden vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.