Akkerbouw

Nieuws

Drie nieuwe fungiciden voor graan

Wageningen – De nieuwe fungiciden Seguris Flexi, Aviator XPro en Skyway XPro krijgen binnenkort een toelating als fungicide in granen van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Voor Seguris Flexi op basis van de werkzame stof isopyrazam is een toelating aangevraagd in winter- en zomertarwe, triticale en spelt; winter- en zomergerst en rogge. Voor Aviator XPro op basis van de werkzame stoffen bixafen en prothioconazool en Skyway XPro op basis van bixafen, prothioconazool en tebuconazool is toelating aangevraagd in winter- en zomertarwe, triticale en spelt; winter- en zomergerst; winterrogge en haver.

Omdat de werkzame stoffen isopyrazom en bixafen nog niet eerder in Nederland zijn toegelaten, heeft het CTGB vorige week het ontwerpbesluit tot toelating ter inzage gelegd. Als geen zienswijzen worden ingediend, voorziet het CTGB een snelle toelating.

Of registreer je om te kunnen reageren.