Akkerbouw

Nieuws 262 x bekeken

Ctgb schrapt afgeleide toelating middelen

Den Haag – Het systeem van afgeleide toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen vervalt in november. Bestaande afgeleide toelatingen blijven geldig. Aanvragen voor een afgeleide toelating die al zijn ingediend, neemt het College Toelating Gewasbescherming en Biociden (Ctgb) nog wel in behandeling. Nieuwe aanvragen worden afgewezen.

Een afgeleide toelating geldt voor een gewasbeschermingsmiddel dat een kopie is van een bestaand middel, dat al een toelating heeft. Fabrikanten met zo’n oorspronkelijke toelating kunnen anderen een afgeleide toelating laten aanvragen, zodat het afzetgebied van zo’n middel wordt vergroot.

Volgens het Ctgb kent de EU-verordening voor gewasbescherming, die in 2009 is gepubliceerd, geen afgeleide toelating. Daarom vervalt het systeem. Nederland telt 765 toelatgingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarvan zijn 182 afgeleide toelatingen.

Directeur Maritza van Assen van de Nefyto, de organisatie van fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, zegt dat wordt gewerkt aan een alternatief. ”Maar dat is juridisch lastig uit te werken. Als in 2014 de EU-verordening wordt geëvalueerd zullen wij pleiten voor herinvoering van de afgeleide toelating. Nu komt er mogelijk een systeem waarbij een afgeleide toelating mogelijk is, mits de oorspronkelijke toelating kort daarvoor is verleend. Dat betekent dat een gekopieerd middel in de toelating anders kan worden beoordeeld dan het oorspronkelijke middel. Dat vinden we vreemd, want het gaat om exact hetzelfde middel met hooguit een andere verpakking, naam of etiket.”

Jaap van Wenum, specialist gewasbescherming bij LTO, voorziet geen gevolgen op de korte termijn. ”Want de bestaande afgeleide toelatingen blijven. Op de langere termijn hebben telers minder keuze uit middelen. Dan is er minder concurrentie. Bovendien zijn er geen alternatieven voor de oorspronkelijke toelating als die komt te vervallen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.