Akkerbouw

Nieuws

Brussel wil met tenders suikertekort voorkomen

Brussel – De Europese Commissie wil maatregelen nemen om een tekort aan suiker voor de voedingsmarkt te voorkomen. Er komt een tendersysteem voor het omzetten van surplussuiker in quotumsuiker. Het exportquotum wordt verhoogd naar 1,3 miljoen ton. En er komt een invoertender met verlaagd invoertarief.

Dit seizoen is onvoldoende voedingssuiker beschikbaar in de EU, terwijl er een overschot is aan surplussuiker. Daarom wil de Commissie tenders uitschrijven voor het omzetten van surplussuiker in quotumsuiker. Normaal geldt dan een hoge boete. Suikerproducenten die inschrijven op de tender kunnen aangeven welk bedrag ze daar voor over hebben.

Er komt ook een importtender, waarbij importeurs kunnen aangeven welke importheffing ze willen betalen. Daarnaast vergroot de Commissie het exportquotum naar 1,3 miljoen ton, het maximale dat de EU mag exporteren volgens de WTO-regels. De Commissie wil de tenders open stellen gedurende twee perioden, van begin december 2011 tot en met februari 2012 en van juni tot en met augustus 2012. De Commissie bespreekt de voorstellen eind oktober met de lidstaten in het Beheerscomité Suiker.

Vorig seizoen mocht de industrie 500.000 ton surplussuiker omzetten in quotumsuiker zonder boete, zegt een woordvoerder van het Productschap Akkerbouw. ”Voedingssuiker brengt meer op dan surplussuiker. De Commissie wil dat bedrijven een deel van de meerwaarde afdragen. De Commissie schrijft voor twee periodes tenders uit om te kunnen reageren op ontwikkelingen op de wereldmarkt.”

Jos van Campen, bestuursvoorzitter van Cosun en voorzitter van de commissie Economic and General Affairs van de Europese bietentelersorganisatie Cibe, vindt de voorstellen positief. “Ze komen op tijd. Vorig seizoen trof de Commissie te laat maatregelen om een tekort aan voedingssuiker te voorkomen. Het is ook positief dat de Commissie streeft naar een evenwicht tussen de extra import en de hoeveelheid surplussuiker dat als quotumsuiker mag worden verkocht. Dat evenwicht was er niet vorig seizoen. Het zou helemaal mooi zijn als de suikerproducenten de extra suiker eerder kunnen exporteren. Dat scheelt opslagkosten.”

Van Campen verwacht een effect op de bietenprijs. “Dat effect zal niet negatief zijn. Het is wel afhankelijk van de bijdrage die je aan de Commissie moet betalen als je surplussuiker verkoopt als quotumsuiker. Het effect op de bietenprijs zie je vooral bij de oogst van 2012. De bietenprijs wordt vroeg in het seizoen vast gesteld om die nauwkeurig te kunnen berekenen. Daarom hangt de bietenprijs van oogst 2011 vooral af van de verkoop van suiker van de oogst van 2010.”

Of registreer je om te kunnen reageren.