Akkerbouw

Nieuws

'Vorst gebruiken voor egalisatie'

Bergen op Zoom - De voorspelde vorst kan worden gebruikt voor een egalisatiewerkgang over de ploegsneden, zodat het zaaibed in één werkgang kan worden klaargelegd.

Dat adviseert bieteninstituut IRS voor het maken van een goed zaaibed op klei en zware zavelgronden. Dit geldt alleen voor de percelen met een redelijk normaal vochtgehalte in de bouwvoor. Als de bouwvoor nog te nat is, is wachten verstandig.

Door het natte najaar van 2010 hebben veel percelen meer en diepere oogstsporen dan gebruikelijk. Het opdrogen van percelen wordt bevorderd door overtollig water over de oppervlakte af te laten vloeien. Een vlak, goed bezakt zaaibed is gunstig voor een snelle en egale opkomst. Op sommige percelen is door de slechte weersomstandigheden van vorig jaar echter nog niets gebeurd.

Op zand- en zavelgronden volstaat momenteel het voorkomen van plasvorming en wachten tot het water in het voorjaar voldoende is weggezakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.