Akkerbouw

Nieuws

Te veel stof schadelijk bij overslag graan

Den Haag - Bij de overslag van granen en derivaten komt vaak veel te veel stof vrij voor de medewerkers van het bedrijf waar de overslag plaats vindt.

Er zijn waarden gemeten van 16.000 EU per kubieke meter lucht, zegt beleidsmedewerker Tineke Rens van het Hoofdproductschap Akkerbouw. “Terwijl de Gezondheidsraad een norm hanteert van maximaal 90 EU gedurende een periode van acht uur.”

Mensen die langdurig worden blootgesteld aan endotoxinen (bacteriën in organische stofdeeltjes) hebben meer risico op chronische klachten, zei Rens op een bijeenkomst in Den Haag van het Productschap Akkerbouw. “De klachten doen zich vooral voor op latere leeftijd. Endotoxinen vinden we vooral bij de overslag en droging van plantaardig materiaal.”

Een aantal productschappen is een project begonnen om de overlast door stof te beperken. Rens: “Het project ‘Stof? Pak het aan’ geeft voorlichting aan bedrijven om de blootstelling aan stof in de agrarische sectoren terug te dringen.”

Maar de norm die de Gezondheidsraad adviseert aan de regering is onhaalbaar in de agrarische sector, zegt Rens. “De regering moet ook kijken naar de seizoensgebonden effecten in de landbouw. De overslag van graan bijvoorbeeld vindt vooral plaats tijdens de oogst. Wij pleiten er voor dat werkgevers maatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen stof, maar die moeten wel behapbaar zijn. Er is een lobby van de gezamenlijke productschappen om dit namens de werkgevers- en werknemersorganisaties te bepleiten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.