Akkerbouw

Nieuws

NAK overweegt verplichte toets op erwinia

Wieringerwerf – De keuringsdienst NAK overweegt om een verplichte erwiniatoets in te stellen voor pootgoed van de hoogste klasse S, dat bestemd is voor de handel.

De NAK legt een voorstel hierover voor aan de telers tijdens een serie bijeenkomsten deze maand. De NAK hoopt met een verplichte toets meer pootgoed op te sporen dat latent (niet zichtbaar aan knol of plant) met erwinia is besmet.

Van het pootgoed van 2010 is 14 procent in klasse verlaagd vanwege de vondst van erwinia, de bacterie die stengelnatrot en zwartbenigheid veroorzaakt. Dat maakte beleidsmedewerker Henk van de Haar bekend in Wieringerwerf op de eerste telersbijeenkomst.

Een aantal pootgoedtelers op de NAK-bijeenkomst in Wieringerwerf vindt het nog te vroeg voor zo’n strenge maatregel. Zij hikken aan tegen het feit dat een positieve uitslag op erwinia niet goed aangeeft in welke mate een partij is besmet. Bovendien geeft een negatieve uitslag geen zekerheid dat de partij niet besmet is. De telers vrezen dat een verplichte test leidt tot veel afkeuringen van S-pootgoed. Andere telers leggen echter de nadruk op het imago van het Nederlandse pootgoed, dat door erwinia-besmettingen onder druk staat.

Van de Haar wijst de telers erop dat Jamaica geen pootgoed uit Nederland meer wil hebben vanwege erwinia. ”Nu was Jamaica maar een kleine afnemer. Maar als grotere afnemers dat ook gaan doen leidt dat tot veel schade voor de pootgoedexport. Israël toetst alle importpootaardappelen op erwinia. Nederland scoort daarin slechter dan Duitsland. Het garantieniveau moet omhoog. Er zijn nog te veel klachten van afnemers van S- en SE-pootgoed dat ze last hebben van erwinia in hun aardappelen.”

Als de toets op latente erwinia wordt ingevoerd, kan dat pas op zijn vroegst voor de oogst van 2012, zegt Van de Haar. ”Dan moet de normstelling nog worden bepaald. Mogelijk komt er dan ook meer ruimte voor aardappellijnen die vrij blijven van erwinia. Dan zou bijvoorbeeld een klasse E die vrij is, nog eens als E kunnen worden vermeerderd.”

Tijdens de veldkeuring van 2011 blijft de NAK actief de nulnorm voor S- en SE-pootgoed handhaven, zegt Van de Haar. ”Het gericht keuren op erwinia helpt om meer op te sporen. We hebben in keuringsseizoen 2010 dertig verdachte aardappellijnen gevonden. Die lijnen zijn op 300 percelen gepoot. Van die percelen is tweederde afgekeurd of in klasse verlaagd vanwege erwinia.”

Of registreer je om te kunnen reageren.