Akkerbouw

Nieuws 294 x bekeken 16 reacties

Fosfaat hoopt op in akkerland

Wageningen – Op akkerbouwpercelen is het fosfaatgehalte de afgelopen drie decennia gestegen, maar in grasland niet. Dat meldt het Wagenings universiteitsblad Resource op basis van onderzoek van Alterra van Wageningen UR.

Alterra-onderzoekers hebben gekeken naar fosfaatmonsters van de afgelopen zeventig jaar. Ze zien dat de beschikbaarheid van mest in de lokale omgeving en de marktwaarde van de gewassen bepalend zijn voor de hoeveelheid fosfaat die op de bodem is gebracht.
Er blijken grote regionale verschillen in de fosfaatgehalten.

Op akkerbouwgronden is het gemiddelde fosfaatgehalte in de afgelopen dertig jaar met 33 tot 40 procent gestegen. In dezelfde periode bleef het fosfaatgehalte in grasland stabiel.
De afgelopen zeventig jaar steeg het gemiddelde fosfaatgehalte van het boerenland.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wat zeggen gemiddelde? Het kan door verschillende oorzaken ,grote verschillen geven in de monsteruitslagen. Er zijn op veel plaatsen monsters genomen direct na bemesting van organischemest. Als je uit ervaring kunt opmaken dat er nu op veel plaatsen onder de norm bemest wordt, dan is men totaal verkeerd bezig. Duurzaam wil zeggen, optimaal gebruik maken van organische stoffen(dierlijkemest) en hieruit zoveel mogelijk opbrengst aan product te halen van goede kwaliteit.Men moet is ophouden met doorslaan, er zal toch voldoende voedsel gepoduceert moeten worden.Zet de knop is om en probeer de aarde niet uit te buiten. Alleen maar halen en niets brengen overleeft iemand, ook de grond en de zee niet.

 • no-profile-image

  hj

  waarom word aleen maar boeren land onder zocht op allerlei
  mineralen en niet wegbermen waar tonnen zout en rubber terecht
  komt engrond water onder de steden waarom haat men daar het
  drinkwater niet weg

 • no-profile-image

  Hoe kan het dat dat fosfaat niet naar het grondwater is gezakt dan?

 • no-profile-image

  Constatering is te wijten aan: Landbouwkundig onderzoek, landbouwkundige kennis bij de boer, noodzaak tot productieverhoging. Wat er op dit moment niet strookt met de verworven inzichten is de mestwetgeving m.b.t. met name fosfaat. Men lijkt ervan overtuigd dat je van niets iets kan maken, Probeer dat eens mat je koffiezetapparaat zou ik zeggen. Een zelfde soort verhaal zou je kunnen ophangen over energiegebruik, medicijngebruik, watergebruik etc. over de afgelopen 70 jaar. Conclusie: De wereld is hard veranderd.

 • no-profile-image

  Punt is Leen, dat de mestwet niets met verworven inzichten te maken heeft. Men is gewoon mineralen met verschillende waarden gelijkwaardig gaan optellen. Maar ja, er is toch niemand die daar naar luisteren wil.

 • no-profile-image

  Nog even ter completering: De periode van 70 jaar (waarom 70 jaar?) begint in de dertiger jaren, midden in de crisis. Oost- europa is na de val van het communisme ook in een crisis beland en ook daar zie je een uitmergeling van de ooit vruchtbare landbouwgrond. bv. Roemenie is van groot-exporteur van agrarische producten verworden tot een netto-importeur met een zelfvoorzieningsgraad van ca. 40%. Ook daar zal een vergelijkbare trend waarneembaar zijn in een ander periodiek. Onderzoek van Alterra gaat hieraan voorbij.

 • no-profile-image

  Optimist

  Het wordt tijd dat we de werkelijkheid onder ogen zien. De tijd van zwarte pieten is voorbij. Iedere sector en elke boer zal voor zijn eigen bedrijf de verliezen naar de omgeving moeten beperken. Niemand mag moedwillig boerenland bevuilen en boeren mogen niet moedwillig hun omgeving bevuilen.
  Er is veel kennis voorhanden om dit daadwerkelijk te realiseren. En het mooie is dat het nog geld oplevert ook! Iedere kg kunstmest, elke kg krachtvoer kost geld.
  Met minder meer produceren! Dat is de uitdaging.

 • no-profile-image

  Ga jij maar koffie zetten met een leeg filtertje. Ik doe niet mee. Minimaal je onttrekking compenseren is moreel te verantwoorden. Dat nalaten heet roofbouw!

 • no-profile-image

  Met minder meer produceren. Dat is een typische Wageningen-kreet. Jammer dat deze "topuniversiteit" even vergeten is te kijken wat precies de werking is van de verschillende mineralen. Daar worden ze nu al erg lang op gewezen, maar helaas ontbreekt het daar aan intelligentie.

 • no-profile-image

  @kritische lezer. Jij wordt idd niet gehoord en dat is terecht. Ik ken recente onderzoeken waaruit blijkt dat er zoveel fosfaat in de bodem is gebracht om 30 jaar graan te telen! Stiksof daarbij niet inbegrepen. Dus waar heb je het over? Stemmingsmakerij volgens mij. Kom maar eens met harde cijfers. Volgens mij ben je een mest handelaar.

 • no-profile-image

  So what Watersnip?Dat fosfaat alleen maar uitspoelt als je er natte natuur van maakt is ook al wetenschappelijk bewezen. Op normaal ontwaterde landbouwgronden blijft het fosfaat gewoon in de grond zitten en spoelt niet uit,dus wat is dan het probleem?

 • no-profile-image

  Watersnip, het zal wel verspilde moeite zijn om op jou te reageren, maar die ophoping van fosfaat en stikstof komt alleen voor bij intensieve bedrijven. Die bouwen nl. een saldo op, al staat dat tegenwoordig niet meer op papier. De extensieven en akkerbouwers daarentegen worden afgeknepen en dat komt door het gelijkwaardig optellen van verschillende mineralen. Maar goed, laat het maar lekker fout gaan. Waar maak ik me eigenlijk druk over.

 • no-profile-image

  Het is inderdaad geen gek idee om mesthandelaar te worden. Dan kun je nl. tonnen per jaar opstrijken net als Lentjes, v.d. Broek en vele anderen, door handel in zwarte mest.

 • no-profile-image

  Er blijken grote regionale verschillen in de fosfaatgehalten te zijn.
  Maar over verschillende grondsoorten (bijv. zand en kleigrond) wordt met geen woord gerept.
  Dit onderzoek is m.i. dus lang niet volledig en heeft op deze manier geen enkele waarde.


 • no-profile-image

  Kritische Lezer, "met minder meer produceren"is een typische kreet uit de koker van oud- DG op LNV Chris Kalden. Die bezwangerde de neerdrukkende catacomben aan de Bezuidenhoutseweg jarenlang met impotente kreten zoals "meer werk met minder handen', meer zien met minder ogen", meer zeggen met minder woorden', "meer doen met minder moeite", "meer werk met minder nullen" enzovoorts, Undsoweiter, et cetera! Spotvogel beschreef ook dat aspect in zijn dossier De Pestvogels van Veerman en voegde er zelf ook nog eentje aan toe die helemaal sloeg op de huidige SBB-directeur Kalden: "meer ouwehoeren met minder hersens! Om te begrijpen hoe Alterra tot de conclusies over stikstoftoename op akkerland is gekomen zou de vraagstelling in de "onderzoeks"opdracht van LNV bekend moeten zijn. Waarschijnlijk luidde die opdracht: "stel vast dat de hoeveelheid stikstof op bouwlandpercelen in Nederland sedert de jaren '30 van de vorige eeuw is toegenomen"! Dat soort vragen wordt namelijk continu gesteld aan "adviseurs" die in de tegenwoordige Kenniseconomie de "wetenschappelijke" dekmantel zijn waaronder de overheid haar laakbare en niet zelden criminele beleid aan kritisceh blikken onttrekt!

 • no-profile-image

  In plaats van stikstof bedoelde ik natuurlijk fosfaat. Stikstof is de volgende opdracht voor Alterra!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.