Akkerbouw

Nieuws 228 x bekeken

Europese richtlijn leidt tot extra teeltvoorschriften

Den Haag – Akkerbouwers krijgen dit jaar te maken met extra teeltvoorschriften zodat hun VVAK-certificaat voldoet aan de Europese RED-richtlijn voor biobrandstoffen.

De akkerbouwers kunnen gemakkelijk aan de extra eisen voldoen. Het voordeel is dat er een extra afzet is voor bepaalde gewassen. Dat zei beleidsmedewerker Paulien van de Graaff van het Hoofdproductschap Akkerbouw maandag op een bijeenkomst in Den Haag.

De RED-richtlijn stelt eisen aan de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen. De richtlijn is sinds december vorig jaar van kracht. De Graaff: ”Het besluit is genomen dat de RED-eisen dit jaar worden opgenomen in het akkerbouwcertificaat VVAK. Het besluit om de RED-eisen ook op te nemen in de gewascertificaten voor granen, zaden en peulvruchten moet nog worden genomen. Het gaat om eisen op het gebied van reductie van emissie van broeikasgassen, het waarborgen van de biodiversiteit, het oogsten van biomassa in natuurgebieden, vogelbeheer, beregening, irrigatie en arbeid.”

Volgens Van de Graaff zijn een aantal eisen nog niet in de VVAK opgenomen. ”Zo eist de RED bijvoorbeeld dat vogels tijdens het broedseizoen niet moedwillig mogen worden verjaagd of afgeschoten, tenzij dat wettelijk is toegestaan. Bij de grondbewerking moeten zoveel mogelijk weidevogelnesten worden behouden.”

Over het algemeen kunnen akkerbouwers gemakkelijk aan de eisen voldoen, zegt De Graaf. ”Het voordeel is dat gewassen kunnen worden afgezet in een nieuw afzetkanaal, namelijk de productie van biobrandstoffen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.