Akkerbouw

Nieuws 210 x bekeken

EU wil uniformere keuring landbouwgewassen

Noordhoek – Brussel wil een meer eenduidige systematiek voor de keuring van landbouwgewassen. Het Permanent Comité voor Teeltmateriaal brengt hierover binnenkort een advies uit.

Volgens de Nederlandse Vakbond Akkerbouwers (NAV) valt daar ook een harmonisatie van de keuring van pootaardappelen onder. ”De NAV juicht harmonisatie toe. Er wordt gepraat over het aantal te telen generaties, de flexibiliteit van het afkapsysteem, de toleranties per klasse en de veldkeuring. De Nederlandse normen zijn net als die in Frankrijk en Schotland al heel scherp. Dat zal voor Nederland geen grote veranderingen opleveren. De EU-normen hebben meer de intentie absolute minimumeisen te formuleren en individuele lidstaten de kans te geven strengere normen op te stellen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.