Akkerbouw

Nieuws 333 x bekeken

PCA: België oogst 8 procent meer aardappelen

Kruishoutem – België oogst 3,54 miljoen ton aardappelen. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit een enquête onder telers.

Volgens het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) is de stijging volledig toe te schrijven aan de groei van het aardappelareaal. ”De gemiddelde opbrengst per hectare is vergelijkbaar met 2009.”

De enquête heeft als peildatum 15 november. Daarom is niet precies te zeggen hoeveel aardappelen in de grond zijn blijven zitten, meldt het PCA. ”In februari wordt de enquête opnieuw gehouden. Pas dan kunnen we een betere inschatting maken van het areaal niet gerooide aardappelen.”

Half november was in Vlaanderen 5,1 procent van de consumptieaardappelen nog niet gerooid. ”Voor West-Vlaanderen was dit zelfs 9,3 procent. Van de West-Vlaamse deelnemers aan de enquête had 43 procent nog niet alle aardappelen gerooid. In Wallonië moest nog 2,5 procent van het areaal worden gerooid.”

Het PCA schat dat uiteindelijk 1 tot 2 procent van het Belgische aardappelareaal niet wordt gerooid. ”Als we hiermee rekening houden dan komt de Belgische productie uiteindelijk uit op 3,49 miljoen ton.”Bintje neemt 54 procent van het areaal consumptieaardappelen in. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande vier jaren.

Volgens het PCA wordt in Vlaanderen 30 procent van de Bintjes onder contract geteeld. ”De rest is vrij. In Wallonië staat 51 procent van de Bintjes onder contract. Bij de andere bewaarrassen geven de Vlaamse telers aan dat ze 65 procent onder contract hebben staan. Bij de Waalse aardappeltelers is dat 81 procent.”

Asterix is in Vlaanderen na Bintje het grootste bewaarras. Daarna volgen Fontane en Innovator. In Wallonië blijft Innovator het grootste ras na Bintje.

Of registreer je om te kunnen reageren.