Akkerbouw

Nieuws

'Geen octrooi op pure plantenveredeling'

Gouda - Het moet onmogelijk zijn om octrooi te krijgen op een veredelingsproces dat in hoofdzaak bestaat uit kruisen en selecteren.

Dat vindt Plantum, de organisatie van veredelingsbedrijven. Daarom is Plantum zeer verheugd over de recente uitspraak van het Europese octrooibureau over de interpretatie van het Europees octrooirecht dat "werkwijzen van wezenlijk biologische aard niet geoctrooieerd kunnen worden."

Volgens Plantum heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau op 9 december geconcludeerd dat een proces voor de productie van planten dat gebaseerd is op het seksuele voortplantingsmechanisme van de plant en de verdere selectie van de nakomelingen niet geoctrooieerd kan worden. "Ook als technische middelen of menselijk handelen het kruisen of het selecteren van de planten ondersteunt, maakt dit het proces niet octrooieerbaar." Als een nieuwe eigenschap in het genoom wordt geïntroduceerd of veranderd door straling, behandeling met chemische stoffen of genetische modificatie valt dat wel buiten de bepaling. "Een dergelijk veredelingsproces zal beoordeeld worden op de normale eisen voor octrooieerbaarheid, waaronder het vereiste dat het proces inventief is", concludeert Plantum uit de uitspraak van de Kamer. "De uitspraak betekent dus niet dat alle veredelingsmethoden van niet-seksuele aard nu octrooieerbaar zijn."

Plantum baseert de uitspraak op de uitleg die is gegeven tijdens de behandeling van twee zaken tegen verleende octrooien. "Eén octrooi betrof een veredelingsmethode voor de ontwikkeling van broccolirassen met een verhoogd glucosinolaatgehalte. De andere zaak draaide om een methode om tomatenrassen te ontwikkelen met een laag watergehalte. In beide gevallen was er sprake van een combinatie van stappen van kruising en selectie waarbij gebruik werd gemaakt van meer gestuurde selectie."

De inhoudelijke beoordeling van beide zaken moet nog volgen. Maar Plantum verwacht dat dit leidt tot intrekking van de beide octrooien. "Ook veel octrooien die nu nog in de aanvraagfase zitten, zullen aan de hand van deze uitleg kunnen worden afgewezen." Plantum vindt de uitspraak van de Kamer belangrijk. "Er is een duidelijke categorie aangegeven die voortaan is uitgezonderd van octrooiering. Deze duidelijkheid is belangrijk voor de plantenveredelingssector. De uitspraak betekent echter niet dat er geen octrooien meer kunnen worden gevestigd op planten. Veredelingsprocessen van niet-seksuele aard en octrooien op nieuwe eigenschappen blijven octrooieerbaar. Wij vinden dat plantmateriaal vrij beschikbaar moet zijn voor verdere veredeling en commercialisatie van nieuwe rassen en blijven daarom pleiten voor het opnemen van een volledige kwekersvrijstelling in het octrooirecht."

Of registreer je om te kunnen reageren.