Akkerbouw

Nieuws 192 x bekeken

Eenderde heeft baat bij basistoeslag akkerbouw

Den Haag – Ongeveer eenderde van de akkerbouwers wint bij de omzetting van de hectaretoeslag naar een basispremie, uitgaande van een basispremie van ongeveer 325 euro. Dat heeft landbouw-economisch instituut LEI berekend.

Volgens de berekeningen van het LEI zullen bedrijven met relatief veel marktordeningsproducten als zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen de grootste klap krijgen door de invoering van een basistoeslag.

De berekening over de effecten van de invoering van de basistoeslag zijn dinsdag bekendgemaakt bij de jaarlijkse ramingen van het LEI over de bedrijfsinkomsten voor het afgelopen jaar. De bedrijfsinkomsten uit de akkerbouw komen dit jaar naar verwachting uit op gemiddeld 68.000 euro. Daarmee is voor het eerst in drie jaar weer sprake van een opbrengst die boven de kosten uitstijgt.
Het jaar 2010 kenmerkt zich door fors hogere prijzen (uitgezonderd suikerbieten), maar over de hele linie zijn de opbrengsten per hectare lager.

Het herstel van het resultaat zit naar verwachting in hogere opbrengsten voor granen, consumptieaardappelen en pootgoed. Daarbij komt een lagere rentestand.
Akkerbouwers verdienen ook buiten hun bedrijf nog een aanmerkelijk inkomen, waardoor dit naar schatting uit kan komen op 100.000 euro. Dat biedt voor akkerbouwers de mogelijkheid het eigen vermogen te laten groeien.

Toch gaat het niet over de gehele linie goed. Biologische bedrijven boeren iets minder dan voorgaande jaren. En met name kleine bedrijven met veel vreemd vermogen kunnen blijvend in de problemen geraken, omdat ze hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen.
De rentabiliteit van grote bedrijven is beter dan die van kleine bedrijven, blijkt uit een analyse over 2009. Het vermogen op akkerbouwbedrijven nam in 2009 fors toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gemiddelde balanstotaal bedraagt 2,7 miljoen euro, waarvan 2 miljoen eigen vermogen is.

Of registreer je om te kunnen reageren.