grond om te boeren
 

  13 december 2018

  GelreDome, Arnhem

header

Bent u voorbereid op weersextremen?

 

Sprekers

kees westerdijk

Kees Westerdijk, docent en onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten

Sinds augustus 2008 is Kees Westerdijk werkzaam bij de Aeres Hogeschool te Dronten. Na 19 jaar senior onderzoeker te zijn op het gebied van akkerbouwteelten en gewasbescherming bij PPO-WUR in Lelystad. Is hij nu specialist in onderzoeksmethodieken in het team Praktijkgericht Onderzoek en projectleider van diverse projecten. Hij is gericht op probleemanalyserende en oplossingsgerichte aspecten. Westerdijk is ook betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, zoals: werkboeken en dictaten.

   
johannes straver Johannes Straver, loon- en akkerbouwbedrijf Straver
   
dirk siert schoonman 

Dirk-Siert Schoonman, akkerbouwer en bestuurslid bij Unie van Waterschappen

Dirk Siert Schoonman, opgegroeid in de Brummense uiterwaarden, is als agrarisch ondernemer al ruim 25 jaar actief. Op dit moment is de oud-LTO-bestuurder bestuurslid bij de Unie van Waterschappen en heemraad bij waterschap Vallei en Veluwe. Zijn prioriteiten: kwaliteitsverbetering van de bodem, het klimaatbestendig inrichten van Nederland en een betrokken rol voor de waterschappen in de energietransitie. 

   
margit deimel

Margit Deimel, directeur Grootschalig Zon, Nuon
margit.deimel@nuon.com

Margit studeerde Fysische Geografie, en specialiseerde zich op het eind van haar studie richting milieukunde. Vanaf toen raakte ze gefascineerd door het belang en de ontwikkeling van duurzame energie. Nadat zij eerst jaren lang verantwoordelijk was voor het opstellen van milieu-effectrapportages bij een tweetal advies bureaus (Grontmij en Holland Railconsult) besloot ze om zelf duurzame energie projecten te ontwikkelen. Meer dan 15 jaar was vanuit Nuon (en voormalige dochterorganisatie WEOM) betrokken bij de ontwikkeling van diverse windparken in Nederland. Sinds vorig jaar is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van grootschalige zonneparken in o.a. Nederland, Duitsland en de UK. Als geen ander weet ze dat de ontwikkeling van deze duurzame energie projecten alleen kan in nauwe samenwerking met de grondeigenaren. Via verschillende vormen van samenwerking met agrarische ondernemers ontwikkelt het Nederlandse team zonneparken.

   
martijn mik

Martijn Mik,  projectontwikkelaar Grootschalig Zon, Nuon
martijn.mik@nuon.com

Martijn heeft Bedrijfskunde gestudeerd (Rijksuniversiteit Groningen) en later Finance (CFA). Tijdens zijn studie ontwikkelde Martijn een grote passie voor energie en de transitie naar duurzame energiebronnen. Deze transitie is tevens terug te zien in zijn loopbaan: tijdens zijn studie voerde Martijn een strategische studie uit voor Gasterra, waarna hij zijn loopbaan begon als consultant bij KEMA Consulting (huidig DNV GL). Daarna heeft hij verschillende functies bekleed binnen Engie op het vak van portfolio management, strategie en later als projectontwikkelaar duurzame energie. Binnen Vattenfall is Martijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonneparken. Zijn doelstelling is het ontwikkelen van projecten met meerwaarde voor alle betrokkenen.

   
altjo medema

Altjo Medema, Dacom

In 1989 afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool Van Hall te Groningen en al in dat jaar begonnen met de eerste stappen in de automatisering (Sivak/Vitak) op het familie-akkerbouwbedrijf. Als stage rondom de economie van de lokale aardappelteelt werkte ik 6 maanden in Kenia. Na de diplomering en de toen nog onvermijdelijke dienstplicht in 1993 ging ik in maatschap met mijn vader. In de jaren negentig reisde ik veelvuldig voor Agrico naar Rusland voor de begeleiding van aardappelprojecten. Dat omvatte de hele aardappelteelt: machines, gewasverzorging, oogst en bewaring. In het groeiseizoen reisde ik 14 dagen per maand langs de projecten ten oosten van de Oeral. Ik zag en ervaarde de grote verschillen, potentie en gastvrijheid. Daarna via Agroweb/Akkernet bijgedragen aan de eerste stappen van agrarisch Nederland op het wereld wijde web. Van 2004 tot en met 2007 was ik actief deelnemer in het eerste precisielandbouwproject van Nederland: Geo-Logisch. Ondertussen werkt ik mee in het Veldleeuwerik-duurzaamheidsinitiatief en de agrarische natuurvereniging Rondom het Greppelveld.
Na afloop van Geo-Logisch ben ik met een aantal collega’s WISKI gestart om de potentie van precisielandbouw verder te onderzoeken en benutten. Hetgeen resulteerde in deelname aan de twee PPL-projecten, over integratie van data in het bedrijfsmanagementsysteem (BMS) en het toepassen van sensordata. In 2008 besloot ik met mijn eigen akkerbouwbedrijf te stoppen en bij Dacom aan de slag gegaan.
Met mijn praktische achtergrond als akkerbouwer en met kennis en langjarige ervaring in de automatisering en precisielandbouw ben ik nu dagelijks actief in de sector. Bij Dacom in uiteenlopende richtingen en op verschillende niveaus met het bedrijfsmanagementsysteem en de mogelijkheden van modellen en sensoren. Via dealerondersteuning in onder meer Scandinavië, Rusland, China, Libanon en Amerika. Met (precisielandbouw-)projecten in de EU, Argentinië, Australië, en China; ook voor gastlessen en seminars. Klanten kunnen lokale telers zijn, maar ook multinationals met wereldwijde productie en verwerking van bijvoorbeeld aardappelen, noten of tomaten. De integratie van precisielandbouw in het bedrijfsmanagementsysteem, en het in combinatie met modellen meerwaarde voor de teelt genereren is de grote uitdaging van het moment. Er komt heel veel data op de teler af, waarbij het de kunst is om deze in eenvoudige en betrouwbare adviezen voor telers beschikbaar te maken.

   
derk van balen

Derk van Balen, Onderzoeker bedrijfssystemen en bodem Wageningen UR

In mijn werk als onderzoeker bedrijfssystemen bij Open Teelten van Wageningen UR houd ik me bezig met alle facetten van het akkerbouwbedrijf. Mijn jarenlange ervaring als adviseur in vollegrondsgroententeelt en biologische landbouw komt goed van pas. Bodemkwaliteit heeft altijd mijn speciale aandacht gehad en gelukkig heeft de praktijk dit ook opgepakt. De potenties van het minder bewerken van de grond is al langer bekend vanuit het (verre) buitenland. In 2009 kwam de uitdaging om zonder te ploegen een, voor Nederland herkenbaar, gangbaar en biologisch bouwplan rond te zetten. Het combineren met onbereden bedden (vaste rijpaden) zorgt ervoor dat de veranderingen in met name bodemfysische structuur tot uiting komen. We zijn bijna 10 jaar verder en een hoop wijzer maar er liggen nog genoeg uitdagingen om het systeem verder te optimaliseren en de potenties in kaart te brengen.

   
corne kempenaar Corné Kempenaar, projectleider NPPL
   
geert hekkert 

Geert Hekkert, dagvoorzitter en hoofdredacteur Boerderij

Geert Hekkert (53) werkt sinds 1994 voor Boerderij. Eerst als mechanisatie- en akkerbouwredacteur en later als chef van die redactie. Daarnaast runde hij tot 2007 samen met zijn vader het ouderlijk akkerbouwbedrijf. Van 2007 tot 2014 was hij hoofdredacteur van Trekker-magazine. In 2011 werd hij hoofdredacteur van Boerderij-magazine.
Sinds 1 januari 2012 vormt hij met collega Jan Vullings de hoofdredactie van Boerderij. Hij is samen met hem inhoudelijk verantwoordelijk voor alle uitgaven onder de merknaam Boerderij. 

   

 


quote geert


Partners:

univedacomkwsevers agro

 

 
Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.