grond om te boeren
 

  12 december 2017

  GelreDome, Arnhem

grond om te boeren

Bodemvruchtbaarheid. Een bodem om op te (ver)bouwen.

 

Sprekers

ger evenhuis

Ger Evenhuis
Akkerbouwer in Schoonoord (Dr.)

Ik ben 51 jaar oud, geboren en getogen in Kibbelveen, een veen ontginning ten westen van  Emmen in zuid oost Drenthe. Ben getrouwd met Lianne zwaan en we hebben drie kinderen en een pleegkind. In 1989 heb ik de HLS in Groningen afgerond. In dat zelfde jaar ben ik in maatschap met mijn vader gegaan op het akkerbouwbedrijf van 70 hectare. In 1995 heb ik het bedrijf overgenomen. Heden is het bedrijf 400 hectare groot, drie medewerkers. Het bedrijf draait om aardappelen en suikerbieten, hiervoor ruil ik veel land met veehouders. Naast het bedrijf ben ik bestuurlijk actief voor Cosun en het IRS.

   
rens van bergeijk

Rens van Bergeijk
Akkerbouwer en loonwerker Gebr. Bergeijk in Zuidland (Z.-H.)

Gebr. van Bergeijk, loonwerkbedrijf en 125 hectare akkerbouw met tafel- en fritesaardappelen, pootaardappelen voor eigen vermeerdering, suikerbieten, wintertarwe, wintergerst, cichorei en conservenerwten. De grondsoort is zeeklei van 25 tot 60% afslibbaar. Het bedrijf heeft vijf medewerkers in dienst. En een vaste zzp’er, onze neef Theo. Ook vader en oom Jaap zetten zich nog graag in. Partners en kinderen helpen ook in drukke periodes mee, dus het is een echt familiebedrijf. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt bij Rens (45) en Marc (40). Tijdens de studie aan de agrarische hogeschool in Dronten was bodemkunde één van de favoriete vakken van Rens en hij is zodoende ook afgestudeerd op de vakken bodemkunde en techniek. Een half jaar stage naar Canada, waar minimale grondbewerking vooruit liep op Europa, was daar een mooie aanvulling op. Ongeveer 15 jaar later wordt er nu volop mee gewerkt op het eigen bedrijf.  

Naast het akkerbouwwerk zijn we vooral druk met bemestingswerkzaamheden op het eigen bedrijf en dat van collega’s. De organische bemesting is de basis voor de gewassen. Dit wordt in vloeibare en vaste vorm toegepast. Vaste mest en zelf gecomposteerd gras uit recreatiegebieden is nu de basis om de bodemproductiviteit in optimale staat te brengen. Daarnaast zijn onze eigen percelen de laatste 15 jaar geoptimaliseerd door deze stapsgewijs te kilveren.

Het belang van een goede aanvulling van de organische stof biedt vooral in droge jaren een geweldige vocht en nutriënten buffer in de grond. Dit bespaart een beregeningsgift en het gewas komt minder snel stil te liggen in groei, wat anders veel negatieve invloeden heeft op het te oogsten product. Op onze kleigronden is de keuze van banden en daarbij eventueel een drukwissel systeem steeds belangrijker geworden. Als onder matige omstandigheden geoogst moet worden zie je heel snel de gevolgen daarvan in vervolg gewassen. De tendens hier is, lichtere trekkers met grote banden. Hierin zien wij de laatste jaren meer rendement in de teelt, dan door precisielandbouw nog op diverse momenten aan te sturen met een kunstmestgift.

   
leendert molendijk

Leendert Molendijk
Nematoloog Wageningen UR, Praktijkonderzoek agv, Lelystad

Gezonde grond is de basis onder een gezond bedrijf. Bodemkwaliteit vraagt om een actieve aanpak De beheersing van schadelijke aaltjessoorten is daar een onderdeel van. Samen met mijn collega’s zowel binnen als buiten Wageningen, bemonsteraars, voorlichters en telers zet ik me al bijna dertig jaar met groot plezier in om praktijkoplossingen te vinden en deze ook in de praktijk toegepast te krijgen. Voorbeelden zijn de introductie van AM resistente rassen, Tagetes als aaltjesbestrijder, resistente groenbemesters, aardappel als vanggewas, anaerobe grondontsmetting en inundatie. Maar ook beslissingondersteunde systemen als www.aaltjeschema.nl, www.nemadecide.com en recent www.akkerweb.eu zijn het resultaat van de wens om een brug te slaan tussen praktijk en wetenschap en omgekeerd. Aaltjesbeheersing niet solo maar als integraal onderdeel van bodemkwaliteit is mijn visie en passie.

   
altjo medema

Altjo Medema, Dacom

In 1989 afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool Van Hall te Groningen en al in dat jaar begonnen met de eerste stappen in de automatisering (Sivak/Vitak) op het familie-akkerbouwbedrijf. Daarna via Agroweb/Akkernet bijgedragen aan de eerste stappen van agrarisch Nederland op het wereld wijde web. Van 2004 tot en met 2007 was ik actief deelnemer in het eerste precisielandbouwproject van Nederland: Geo-Logisch. Na afloop van Geo-Logisch ben ik met een aantal collega’s WISKI gestart om de potentie van precisielandbouw verder te onderzoeken en benutten. Hetgeen resulteerde in deelname aan de twee PPL-projecten, over integratie van data in het bedrijfsmanagementsysteem (BMS) en het toepassen van sensordata. In 2008 besloot ik met mijn eigen akkerbouwbedrijf te stoppen en bij Dacom aan de slag gegaan.
Met mijn praktische achtergrond als akkerbouwer en met kennis en langjarige ervaring in de automatisering en precisielandbouw ben ik nu dagelijks actief in de sector. Bij Dacom in uiteenlopende richtingen en op verschillende niveaus met het bedrijfsmanagementsysteem en de mogelijkheden van modellen en sensoren. 

   
 harm de boer

Harm de Boer
Allround adviseurs, Delphy

Harm de Boer is reeds 19 jaar allround adviseur akkerbouw voor Delphy, in het Noordoosten van Nederland. 

   
 paul hooijman

Paul Hooijman
Bedrijfsadviseur akkerbouw, Delphy

Paul Hooijman is actief als bedrijfsadviseur akkerbouw bij Delphy in Flevoland en Noord-Holland. In het voorjaar en de zomer is hij vooral met telers in het veld. Buiten het seizoen om ligt het accent op het evalueren van het groeiseizoen en het maken van plannen voor het nieuwe jaar. Naast zijn kennis over voeding van grond en gewassen heeft Paul een uitgesproken mening over het mineralenbeleid in Nederland.

   
jelle kuiper

Jelle Kuiper

Theatermaker Jelle Kuiper maakte verschillende cabaret voorstellingen waarmee hij succesvol door Nederland toerde. Zijn talent om op humoristische wijze interactie met het publiek te creëren, zijn gevoel voor timing en zijn oprechte nieuwsgierigheid naar alles wat los en vast zit, weet hij multifunctioneel in te zetten. Theater op maat voor congressen of in bedrijven kunnen zeker tot zijn specialiteit gerekend worden. Ook leuk om te weten: sinds 2006 is Jelle officieel trouwambtenaar en zo de eerste cabaretier die huwelijken sluit!

   

 


DELPHYUnivekwsdacom

 

 
Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.