grond om te boeren
 

  12 december 2017

  GelreDome, Arnhem

grond om te boeren

Bodemvruchtbaarheid. Een bodem om op te (ver)bouwen.

 

Programma

(onder voorbehoud)

09.45 Ontvangst
   
10.15 Opening en toelichting programma
Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij
   
10.30

Een bodem om op te (ver)bouwen
Leendert Molendijk, Wageningen UR

 • Wat beïnvloedt de bodemwaarde?
 • Bodemstructuur, bodembewerking, weersinvloeden
 • Nieuwste ontwikkelingen in verbeteren bodemkwaliteit
   
11.00

Bodemverbetering in de praktijk
Rens van Bergeijk, akkerbouwer en loonwerker Gebr. Bergeijk in Zuidland (Z.-H.)

 • In kaart brengen van de bodem en specifieke toepassing stikstof
 • Storende activiteiten beperken
 • Percelen uniformiseren door egaliseren en uitwisselen grond
   
11.30

Koolstof in de grond vastleggen
Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek & Advies BV

 • CO₂ vastleggen in landbouwgrond
 • Voordelen verhogen organisch stofgehalte in de grond
 • Voordelen en aan de slag 
   
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
   
13.00

Keuzesessie

Zaal 1
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij kleigrond

Paul Hooijman, Delphy

De kwaliteit van de grond staat altijd centraal; daar moet het verdiend worden. Meer neerslag in korte tijd vraagt om investeringen in uw grond op langere termijn.  Vlakligging,  drainage, waterbergend vermogen en organische stof zijn belangrijk. En op korte termijn: een ander mineralenbeleid.

Zaal 2
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij zandgrond

De plant vertelt het zelf wel!
Harm de Boer, Delphy

De toestand van de bodem is bepalend voor het rendement van een teelt. Als de bodem niet op orde is kun je doen wat je wil met bemesting en gewasbescherming, maar dan wordt er nooit het beste rendement gehaald. Goed ondernemen start met een goede bodem. Kosten die gemaakt worden voor bodemverbetering leveren heel snel rendement op. Pas echter wel op wat je doet met de bodem. Wat soms gezien wordt als bodemverbetering , blijkt het achteraf toch geen  verbetering te zijn. De uitdaging is om samen met de ondernemer te zorgen dat alle factoren optimaal zijn. Bij een gezonde bodem, een optimale bemesting, goed zaai- of pootgoed en een goede ziekte- en plaagbeheersing is het beste rendement te halen. Dat de plant dat zelf laat zien, ervaren wij met onze plantsapmetingen. Wát de plant laat zien wil ik u graag uitleggen.

 
13.30

Grond & Water
Altjo Medema, Dacom

Invloeden van verschillende bodemparameters op de vochthuishouding. Inzichten in de bodem aan de hand van gebruikers ervaringen ten aanzien van water management. Handvaten voor optimalisering van de vochthuishouding.

   
14.00 Koffiepauze op het akkerbouwplein
   
15.00

Samenwerken voor een betere bodemvruchtbaarheid 
Ger Evenhuis, akkerbouwer in Schoonoord (Dr.)

 • Samenwerking akkerbouwer en melkveehouder voor betere bodemvruchtbaarheid
 • Gebruik van dierlijke mest
 • Grondruil
   
15.30 Uitreiking Agrarisch Innovator 2017
   
15.45 Quiz: bodemvruchtbaarheid 
Jelle Kuiper, quizmaster en cabaretier
   
16.15 Borrel op het akkerbouwplein
   
17.00 Einde programma

 


DELPHYUnivekwsdacom

 

 
Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.