Akkerbouw

Foto & video 11 reacties

Bodemmaatregelen om extra koolstof op te slaan

In Zeeland organiseerde ZLTO in het kader van het project Carbon Farming kennisbijeenkomsten over het toepassen van bodemmaatregelen voor koolstofopslag in landbouwbodems. Het doel is om de kennis bij de grondgebruiker te vergroten.

Foto

 • Sander Bernaerts van adviesbureau Naturim informeert ongeveer 30 deelnemers op een perceel van Dannie de Putter in Biervliet over de voordelen van niet-kerende grondbewerking.

  Sander Bernaerts van adviesbureau Naturim informeert ongeveer 30 deelnemers op een perceel van Dannie de Putter in Biervliet over de voordelen van niet-kerende grondbewerking.

 • Carbon Farming is onderdeel van een 3-jarig internationaal project waarin wordt gekeken welke methode geschikt is om CO2 in de bodem op te slaan. Tijdens de presentatie van het project in september 2018 overhandigde ZLTO bestuurder Joris Baecke bij wijze van startsein van het project een groenbemester plantje aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

  Carbon Farming is onderdeel van een 3-jarig internationaal project waarin wordt gekeken welke methode geschikt is om CO2 in de bodem op te slaan. Tijdens de presentatie van het project in september 2018 overhandigde ZLTO bestuurder Joris Baecke bij wijze van startsein van het project een groenbemester plantje aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

 • Deze grafiek laat zien dat het huidige CO2-gehalte in de atmosfeer op een niveau zit die in de afgelopen 800.000 jaar nog niet is voorgekomen. De CO2-schommelingen gingen altijd gelijk op met de temperatuur veranderingen. Nu is die verhouding uit balans.

  Deze grafiek laat zien dat het huidige CO2-gehalte in de atmosfeer op een niveau zit die in de afgelopen 800.000 jaar nog niet is voorgekomen. De CO2-schommelingen gingen altijd gelijk op met de temperatuur veranderingen. Nu is die verhouding uit balans.

 • In feite slaan boeren onder andere door telen van groenbemester CO2 in de bodem op. Nu wordt gekeken hoe door het optimaliseren en toepassen van nieuwe methoden de CO2 opslag kan worden vergroot. Niet kerende grondbewerking kan daarbij een methode zijn. Hier een opsomming van de voordelen van NKG.

  In feite slaan boeren onder andere door telen van groenbemester CO2 in de bodem op. Nu wordt gekeken hoe door het optimaliseren en toepassen van nieuwe methoden de CO2 opslag kan worden vergroot. Niet kerende grondbewerking kan daarbij een methode zijn. Hier een opsomming van de voordelen van NKG.

 • Dat aan het toepassen van NKG ook nadelen kunnen kleven laat dit lijstje zien. Tijdens de bijeenkomsten deelden NKG telers hun ervaringen.

  Dat aan het toepassen van NKG ook nadelen kunnen kleven laat dit lijstje zien. Tijdens de bijeenkomsten deelden NKG telers hun ervaringen.

 • NKG wordt ook ingezet om bodemverdichting tegen te gaan. Deze grafiek geeft een indruk bij welke systemen de verdichting het meest een rol spelen. Het woelen met verticale woelers in plaats van ganzenvoet blijkt daarnaast de bodem het minst te verstoren. Wroeten in de grond is hoe dan ook de structuur verstoren.

  NKG wordt ook ingezet om bodemverdichting tegen te gaan. Deze grafiek geeft een indruk bij welke systemen de verdichting het meest een rol spelen. Het woelen met verticale woelers in plaats van ganzenvoet blijkt daarnaast de bodem het minst te verstoren. Wroeten in de grond is hoe dan ook de structuur verstoren.

 • Van groot belang voor de vervolgteelt is de keuze van de groenbemester. De keuze van alleen gele mosterd blijkt nadelig te zijn voor de bacteriële bodemgezondheid. Een mengsel zal de bodemgezondheid eerder verbeteren en een betere structuur opleveren zoals deze afbeelding laat zien.

  Van groot belang voor de vervolgteelt is de keuze van de groenbemester. De keuze van alleen gele mosterd blijkt nadelig te zijn voor de bacteriële bodemgezondheid. Een mengsel zal de bodemgezondheid eerder verbeteren en een betere structuur opleveren zoals deze afbeelding laat zien.

 • Een indicatie van de kwaliteit van de bodem is het wormenbestand. Wormen zitten bij voorkeur in de toplaag, omdat ze daar makkelijk bij hun voedsel kunnen; afgestorven zachte plantenresten. De bodem bedekt houden en deze grof wegleggen zal daarom het wormenbestand positief beïnvloeden. Op dit perceel van de Putter stond korrelmais en dit jaar wordt er vlas geteeld.

  Een indicatie van de kwaliteit van de bodem is het wormenbestand. Wormen zitten bij voorkeur in de toplaag, omdat ze daar makkelijk bij hun voedsel kunnen; afgestorven zachte plantenresten. De bodem bedekt houden en deze grof wegleggen zal daarom het wormenbestand positief beïnvloeden. Op dit perceel van de Putter stond korrelmais en dit jaar wordt er vlas geteeld.

 • Op een perceel van Peter Dieleman in Kamperland laten ruim 40 telers zich bijpraten over de situatie in de bodem.

  Op een perceel van Peter Dieleman in Kamperland laten ruim 40 telers zich bijpraten over de situatie in de bodem.

 • Bernaerts groef een kuil tot ongeveer 40 centimeter diepte. De grond valt mooi uit elkaar mede als gevolg van het al een tiental jaren toepassen van NKG gecombineerd met een groenbemester. Deze combinatie leidt tot 5 tot 600 kilo CO2 opslag per hectare per jaar.

  Bernaerts groef een kuil tot ongeveer 40 centimeter diepte. De grond valt mooi uit elkaar mede als gevolg van het al een tiental jaren toepassen van NKG gecombineerd met een groenbemester. Deze combinatie leidt tot 5 tot 600 kilo CO2 opslag per hectare per jaar.

 • Ook hier in de bovenlaag wormen. Deze regenwormen versmeren de aardappelruggen niet.

  Ook hier in de bovenlaag wormen. Deze regenwormen versmeren de aardappelruggen niet.

 • Regenwormen kunnen diep gaan. Deze kluit komt onderuit de profielkuil. Dergelijke wormgangen helpen bij het beheersen van de waterhuishouding in de bodem.

  Regenwormen kunnen diep gaan. Deze kluit komt onderuit de profielkuil. Dergelijke wormgangen helpen bij het beheersen van de waterhuishouding in de bodem.

 • Dit schema laat dat nog eens zien. Links blijven de wortels in de teeltlaag en de wormen onder de teeltlaag en water dringt moeilijk in de bodem. Geheel rechts is sprake van diepe worteling en wormgangen. Het water opnemend vermogen van de bodem is hier beduidend hoger.

  Dit schema laat dat nog eens zien. Links blijven de wortels in de teeltlaag en de wormen onder de teeltlaag en water dringt moeilijk in de bodem. Geheel rechts is sprake van diepe worteling en wormgangen. Het water opnemend vermogen van de bodem is hier beduidend hoger.

 • Ook het teeltplan kwam aan de orde. In dit geval teelt van aardappel in zware kleigrond, met graan als voorteelt. Ook hier wordt geadviseerd om de groenbemester te klepelen en de grond grof te leggen en zodoende de wormen voldoende voedsel te verschaffen.

  Ook het teeltplan kwam aan de orde. In dit geval teelt van aardappel in zware kleigrond, met graan als voorteelt. Ook hier wordt geadviseerd om de groenbemester te klepelen en de grond grof te leggen en zodoende de wormen voldoende voedsel te verschaffen.

 • Dieleman hanteerde dezelfde methode met als variant uien als voorvrucht. Hij maakte eind februari al een begin met het poten van aardappelen, maar de grond was nog onvoldoende bekwaam, zodat hij weer gestopt is.

  Dieleman hanteerde dezelfde methode met als variant uien als voorvrucht. Hij maakte eind februari al een begin met het poten van aardappelen, maar de grond was nog onvoldoende bekwaam, zodat hij weer gestopt is.

Laatste reacties

 • Alco

  Waarom moet je je toch zo druk moeten maken over deze kort lopende cyclus van koolstof.
  Er wordt elk jaar nog voor een record aan delfstoffen uit de bodem gehaald.

 • farmerbn

  Eens met alco.

 • Zuperboer

  Om in ieder geval ergens de kennis op te kunnen doen en voor de toekomst vast te leggen en de landbouw als koploper in de carbonproof wereld te kunnen blijven presenteren. Dat de GL- en D66'ers met hun vlieguren dit vervolgens weer teniet doen is een gegeven dat hén moet worden aangewreven. Daar is nieuwe politiek voor nodig. Maar die komt er vroeg of laat.

 • veldzicht

  @Zuperboer.Geloof je dat echt?Iedereen vindt vliegen veel te leuk en die Gr.Linksers en D66 tigers voorop.

 • pinkeltje

  Het is zo simpel als een plus een is twee. Per saldo neemt de hoeveelheid CO2 ongeveer zoveel toe als wat we wereldwijd aan fossiele brandstof opstoken. Moeilijker is het niet.

 • Zandboertje

  hoe meer koolstof in de grond, hoe beter het is. Zie er geen enkel nadeel van. Dit doe je voor de grond, niet voor je omgeving.

 • Alco

  @Zandboertje. Koolstof wordt gesoupeerd door te lage bemestingsnormen.

 • Zandboertje

  Koolstof wordt gesoupeerd door anorganische N.
  1 deel N betekent 20 delen C opbranden

 • Jan-Zonderland

  Als je die grafiek bekijkt vallen een paar dingen op :
  Temperatuurwisselingen zijn er altijd geweest .
  CO2 schommelingen zin er ook altijd geweest
  Volgens de grafiek volgt de stijging van CO2 gehalte in de lucht de stijging van de temperatuur en NIET ANDERSOM!!
  Ergo: milieumaatregelen puur om de CO2 uitstoot te beperken om daar de temperatuurstijging mee te stoppen/beperken zijn grote onzin.

 • ed12345

  Pinkeltje Als ik naar de gegevens kijk van bv een BMW 3 20d
  gem. verbruik 4,7 ltr op 100km CO2 uitstoot 122gr per km
  kom ik toch op 12,2 kg per 100km en ong 4,3 kg diesel per 100km
  Dus stoten we blijkbaar meer CO2 uit dan diesel verbruikt

 • pinkeltje

  C + O2 geeft in de exotherme reactie CO2. Je stookt niet alleen C, maar ook O2!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.