Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Uiendag 2018 in teken van de droogte

De uiendag van 2018 in Colijnsplaat (Zld.) kenmerkte zich door de droogte ontstane teeltproblematiek die ook de proeven en demo`s niet onaangetast liet.

Foto

 • Het gebrek aan water was uiteraard een discussiepunt tijdens het uienontbijt voorafgaand aan de uiendag dat in samenwerking met provincie Zeeland werd georganiseerd door UIKC. Een panel van politici en deskundigen uit de uienwereld discussieerden over de gevolgen en hoe die in de toekomst zijn op te vangen. Bijdragen uit het publiek werden graag aangehoord. - Foto's: Anton Dingemanse

  Het gebrek aan water was uiteraard een discussiepunt tijdens het uienontbijt voorafgaand aan de uiendag dat in samenwerking met provincie Zeeland werd georganiseerd door UIKC. Een panel van politici en deskundigen uit de uienwereld discussieerden over de gevolgen en hoe die in de toekomst zijn op te vangen. Bijdragen uit het publiek werden graag aangehoord. - Foto's: Anton Dingemanse

 • Omdat in grote delen van Zeeland door gebrek aan zoet water niet kan worden beregend is een groot deel van de proeven en demo`s of mislukt of geven een dermate vertekend beeld dat ze niet representatief zijn. Alleen de onkruidbestrijdingsproeven lieten nog de variatie zien die verwacht kan worden bij het toepassen van wel of geen middelen en in welke combinatie.

  Omdat in grote delen van Zeeland door gebrek aan zoet water niet kan worden beregend is een groot deel van de proeven en demo`s of mislukt of geven een dermate vertekend beeld dat ze niet representatief zijn. Alleen de onkruidbestrijdingsproeven lieten nog de variatie zien die verwacht kan worden bij het toepassen van wel of geen middelen en in welke combinatie.

 • Veel andere deelnemende partijen namen genoegen met informatie verstrekken via billboards.

  Veel andere deelnemende partijen namen genoegen met informatie verstrekken via billboards.

 • In Zeeland zijn al verschillende projecten van start gegaan om zoet water te behouden, de zoetwaterlens (zoetwaterbel) in de bodem te vergroten en om zoute kwel tegen te gaan. Adviseur Nelis van der Bok van Delphy geeft tijdens rondleidingen uitleg over een aantal mogelijkheden.

  In Zeeland zijn al verschillende projecten van start gegaan om zoet water te behouden, de zoetwaterlens (zoetwaterbel) in de bodem te vergroten en om zoute kwel tegen te gaan. Adviseur Nelis van der Bok van Delphy geeft tijdens rondleidingen uitleg over een aantal mogelijkheden.

 • Een van de mogelijkheden is dieper draineren waarbij het water niet in de sloot wegloopt maar wordt vastgehouden tot een bepaald peil. Onder normale omstandigheden kan dan van drain tot uitloopgat een zoetwaterlens ontstaan die beschikbaar is voor het gewas en de zoute kwel tegenhoudt.

  Een van de mogelijkheden is dieper draineren waarbij het water niet in de sloot wegloopt maar wordt vastgehouden tot een bepaald peil. Onder normale omstandigheden kan dan van drain tot uitloopgat een zoetwaterlens ontstaan die beschikbaar is voor het gewas en de zoute kwel tegenhoudt.

 • Het beschikbaar zijn van zoet water blijkt, zoals deze zomer weer heeft aangetoond, van cruciaal belang voor de gewasgroei te zijn. Financiële steun na misoogsten ten gevolge van een tekort aan water is eigenlijk achter de feiten aanlopen. Zeeuwse telers roepen de overheid dan ook op om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten.

  Het beschikbaar zijn van zoet water blijkt, zoals deze zomer weer heeft aangetoond, van cruciaal belang voor de gewasgroei te zijn. Financiële steun na misoogsten ten gevolge van een tekort aan water is eigenlijk achter de feiten aanlopen. Zeeuwse telers roepen de overheid dan ook op om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten.

 • Na de trips en de droogte leeft de ui weer op. Er ontstaat hergroei met als gevolg geen extra bolling maar halsverdikking, dus extra tarra. Omdat het er op veel percelen op lijkt dat de rooikosten de baten overstijgen zijn telers al begonnen met onderploegen.

  Na de trips en de droogte leeft de ui weer op. Er ontstaat hergroei met als gevolg geen extra bolling maar halsverdikking, dus extra tarra. Omdat het er op veel percelen op lijkt dat de rooikosten de baten overstijgen zijn telers al begonnen met onderploegen.

 • Alleen trips kan deze hergroei wel waarderen.

  Alleen trips kan deze hergroei wel waarderen.

 • Bij de stand van FMC wordt een groep bijgepraat over het insecticide Benevia. Deze kan trips in elk stadium aanpakken.

  Bij de stand van FMC wordt een groep bijgepraat over het insecticide Benevia. Deze kan trips in elk stadium aanpakken.

 • De werkzame stof in Benevia is Cyazypyr die de spierfunctie van insecten verstoord zoals dit billboard aangeeft. Omdat Brevia een betrekkelijk kort werkend middel is wordt geadviseerd om enkele dagen na de toepassing een bespuiting met Movento uit te voeren.

  De werkzame stof in Benevia is Cyazypyr die de spierfunctie van insecten verstoord zoals dit billboard aangeeft. Omdat Brevia een betrekkelijk kort werkend middel is wordt geadviseerd om enkele dagen na de toepassing een bespuiting met Movento uit te voeren.

 • Op het gebied van mechanisatie was Agrifac er om hun project NeedFarming toe te lichten. Hiermee is het mogelijk om per plant middel toe te dienen. Camera`s op de spuitboom registreren het gewas waarna de software ervoor kan zorgen dat per plant de juiste hoeveelheid middel wordt toegediend.

  Op het gebied van mechanisatie was Agrifac er om hun project NeedFarming toe te lichten. Hiermee is het mogelijk om per plant middel toe te dienen. Camera`s op de spuitboom registreren het gewas waarna de software ervoor kan zorgen dat per plant de juiste hoeveelheid middel wordt toegediend.

 • Dit zou een beeld kunnen zijn van wat een camera registreert. Software analyseert razendsnel en zorgt dat elektrisch bediende spuitdoppen het gewas links een andere hoeveelheid middel toedient dan het overige gewas.

  Dit zou een beeld kunnen zijn van wat een camera registreert. Software analyseert razendsnel en zorgt dat elektrisch bediende spuitdoppen het gewas links een andere hoeveelheid middel toedient dan het overige gewas.

 • Hier naast een normale spuitdop, rechts een elektrische spuitdop waarmee de precisiebespuiting kan worden uitgevoerd.

  Hier naast een normale spuitdop, rechts een elektrische spuitdop waarmee de precisiebespuiting kan worden uitgevoerd.

 • Mechanisatiebedrijf Steketee was er met een demomodel IC Light voor mechanische gewasbescherming.

  Mechanisatiebedrijf Steketee was er met een demomodel IC Light voor mechanische gewasbescherming.

 • Een kleurencamera detecteert de rijen zodat de grondbewerking op enkele centimeters van de plant kan plaatsvinden.

  Een kleurencamera detecteert de rijen zodat de grondbewerking op enkele centimeters van de plant kan plaatsvinden.

 • Op de bedrijvenmarkt werd gedemonstreerd hoe de hardheid van een ui wordt gemeten. Voordat de hardheid wordt bepaald moet de ui wel aan bepaalde voorwaarden voldoen volgens een protocol dat is opgesteld door Rusthoeve, De Groot en Slot en door de constructeur van de meetmachine, machinefabriek Jan van de Velde.

  Op de bedrijvenmarkt werd gedemonstreerd hoe de hardheid van een ui wordt gemeten. Voordat de hardheid wordt bepaald moet de ui wel aan bepaalde voorwaarden voldoen volgens een protocol dat is opgesteld door Rusthoeve, De Groot en Slot en door de constructeur van de meetmachine, machinefabriek Jan van de Velde.

 • Ondanks de weinig florissante proeven en demo`s die dit jaar getoond konden worden kon mede door het fraaie weer toch gesproken worden van een geslaagde dag.

  Ondanks de weinig florissante proeven en demo`s die dit jaar getoond konden worden kon mede door het fraaie weer toch gesproken worden van een geslaagde dag.

Eén reactie

 • Jan-Zonderland

  Een oplossing voor het gebrek aan beregeningwater kan zijn door een bassin aan te leggen en dat vol te pompen gedurende de winter/vroege voorjaar wanneer er wel water in de sloten staat. Dat systeem wordt hier in zuid west Ontario regelmatig toegepast voor hoogsalderende gewassen. Een bassin van een halve ha met 4 meter water is genoeg om 25 ha van 80 mm water te voorzien. 2 mtr diep graven en een dijk van 3 mtr hoog aanleggen van de uitgegraven grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.