Akkerbouw

Foto & video

VVB vergelijkt 8 zaaisystemen voor groenbemesters

Akkerbouwers zaaien hun groenbemesters veelal met de machines die al voor andere doeleinden op het bedrijf aanwezig zijn. Reden voor VVB Noord-Beveland om zaaisystemen te vergelijken.

Foto

 • Zaaien van groenbemesters doen akkerbouwers vrijwel altijd met machines die al op het bedrijf aanwezig zijn. Om eens uit te proberen met welke systemen de beste resultaten worden behaald voerde VVB Noord-Beveland (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting) een test uit met de verschillende machines die bij de leden in gebruik zijn. Uitgezonderd deze Väderstad All in One, deze werd door mechanisatiebedrijf Vervaet-van Weele ter beschikking gesteld. Deze All in One is een combinatie van een TopDown 300 grondbewerkingsmachine en een BioDrill 180 zaaimachine. <em>Foto's: Anton Dingemanse</em>

  Zaaien van groenbemesters doen akkerbouwers vrijwel altijd met machines die al op het bedrijf aanwezig zijn. Om eens uit te proberen met welke systemen de beste resultaten worden behaald voerde VVB Noord-Beveland (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting) een test uit met de verschillende machines die bij de leden in gebruik zijn. Uitgezonderd deze Väderstad All in One, deze werd door mechanisatiebedrijf Vervaet-van Weele ter beschikking gesteld. Deze All in One is een combinatie van een TopDown 300 grondbewerkingsmachine en een BioDrill 180 zaaimachine. Foto's: Anton Dingemanse

 • Akkerbouwbedrijf Smits uit Kamperland stelde een perceel beschikbaar met tarwestoppel waarvan het stro werd verhakseld. Er worden 8 methoden van stoppelbewerking/groenbemesterzaai uitgevoerd. Elke demo is 24 meter breed en er is gele mosterd met een paar procent bladrammenas gezaaid. De grond is 20-35% afslibbaar. Na de oogst is de stoppel bemest met 32 ton compost of met een mixmest of met een dunne fractie. Voor het zaaien met de zaaicombinatie had Smits ook een demo aangelegd, waarbij met de kunstmeststrooier gezaaid is en is nabewerkt met Lemken Smaragd. Hier een deel van het zaad op de vochtige grond en onder het stro.

  Akkerbouwbedrijf Smits uit Kamperland stelde een perceel beschikbaar met tarwestoppel waarvan het stro werd verhakseld. Er worden 8 methoden van stoppelbewerking/groenbemesterzaai uitgevoerd. Elke demo is 24 meter breed en er is gele mosterd met een paar procent bladrammenas gezaaid. De grond is 20-35% afslibbaar. Na de oogst is de stoppel bemest met 32 ton compost of met een mixmest of met een dunne fractie. Voor het zaaien met de zaaicombinatie had Smits ook een demo aangelegd, waarbij met de kunstmeststrooier gezaaid is en is nabewerkt met Lemken Smaragd. Hier een deel van het zaad op de vochtige grond en onder het stro.

 • De eerste die bij deze zaaidemo aantrad was Peter Dieleman met 5-poots CLI woeler met Lemken Rotorkopeg en Kuhn schijvenzaaimachine.

  De eerste die bij deze zaaidemo aantrad was Peter Dieleman met 5-poots CLI woeler met Lemken Rotorkopeg en Kuhn schijvenzaaimachine.

 • Voor er gereden wordt geeft Rinse de Putter, secretaris van deze VVB, een toelichting bij elke combinatie. Dieleman ploegt nog nauwelijks maar geeft de voorkeur aan woelen en voor gele mosterd acht hij diepere grondbewerking noodzakelijk om de worteling goed de kans te geven.

  Voor er gereden wordt geeft Rinse de Putter, secretaris van deze VVB, een toelichting bij elke combinatie. Dieleman ploegt nog nauwelijks maar geeft de voorkeur aan woelen en voor gele mosterd acht hij diepere grondbewerking noodzakelijk om de worteling goed de kans te geven.

 • Teus Rijm is akkerbouwer en melkveehouder en bewerkt met 6-poots VSS woeler en kopeg en zaait met Kuhn Venta schijvenzaaimachine. Met deze combinatie zaait hij ook zijn grasland in.

  Teus Rijm is akkerbouwer en melkveehouder en bewerkt met 6-poots VSS woeler en kopeg en zaait met Kuhn Venta schijvenzaaimachine. Met deze combinatie zaait hij ook zijn grasland in.

 • De bewerkingen worden bij alle combinaties nauwlettend gevolgd. Een mindere factor is de toestand van de grond. Het had kort voor de demonstratie 25 mm geregend, de grond was nog erg vochtig en liet daarom de mogelijkheden van de machines niet goed zien.

  De bewerkingen worden bij alle combinaties nauwlettend gevolgd. Een mindere factor is de toestand van de grond. Het had kort voor de demonstratie 25 mm geregend, de grond was nog erg vochtig en liet daarom de mogelijkheden van de machines niet goed zien.

 • De duimstokken komen tevoorschijn om de diepte van grondbewerking exact vast te stellen. Een nadeel van diep bewerken is dat dan zonder extra zaaibedbereiding het zaad diep weg kan vallen en niet meer bovenkomt.

  De duimstokken komen tevoorschijn om de diepte van grondbewerking exact vast te stellen. Een nadeel van diep bewerken is dat dan zonder extra zaaibedbereiding het zaad diep weg kan vallen en niet meer bovenkomt.

 • Familie De Jager hanteert een wat afwijkende methode voor zaai van groenbemester. Voorbewerken en zaaien gebeurt met Rumptstad cultivator met een aangepaste Hassia nokkenradzaaimachine, van ongeveer 30 jaar oud. Meteen onder de zaadbak is als ketsplaat een plank gemonteerd.

  Familie De Jager hanteert een wat afwijkende methode voor zaai van groenbemester. Voorbewerken en zaaien gebeurt met Rumptstad cultivator met een aangepaste Hassia nokkenradzaaimachine, van ongeveer 30 jaar oud. Meteen onder de zaadbak is als ketsplaat een plank gemonteerd.

 • Na het zaaien wordt in tweede werkgang met rotoreg het zaad ingewerkt. Deze methode is meer bewerkelijk, maar de investering in machines is laag.

  Na het zaaien wordt in tweede werkgang met rotoreg het zaad ingewerkt. Deze methode is meer bewerkelijk, maar de investering in machines is laag.

 • Steven Dees zaait zijn groenbemester met Lemken Kristal 9 voorzien van vleugelschaar en zaaibak met ketsplaat. Elke combinatie krijgt 20 kilo zaad voor een halve hectare. Achteraf is gekeken hoeveel er in werkelijkheid is gezaaid. Het blijkt dat alle combinaties vrij goed af te stellen zijn.

  Steven Dees zaait zijn groenbemester met Lemken Kristal 9 voorzien van vleugelschaar en zaaibak met ketsplaat. Elke combinatie krijgt 20 kilo zaad voor een halve hectare. Achteraf is gekeken hoeveel er in werkelijkheid is gezaaid. Het blijkt dat alle combinaties vrij goed af te stellen zijn.

 • Dennis Smits maakt gebruik van Lemken Smaragd met brede beitels en Stegsted nokkenzaaimachine gecombineerd met een eigen gebouwde sterncracker.

  Dennis Smits maakt gebruik van Lemken Smaragd met brede beitels en Stegsted nokkenzaaimachine gecombineerd met een eigen gebouwde sterncracker.

 • Om dichtlopen van deze rollen te voorkomen zijn een aantal tanden van de achterste rol voorzien van nokken die de ruimte tussen de tanden van de voorste rol schoonhouden.

  Om dichtlopen van deze rollen te voorkomen zijn een aantal tanden van de achterste rol voorzien van nokken die de ruimte tussen de tanden van de voorste rol schoonhouden.

 • Akkerbouwbedrijf Nieuw Campen zaait de groenbemester in de stoppel met een Lemken schijveneg Rubin 9 voorzien van zaaibak met ketsplaat. Het zaaien moet goed gebeuren, maar wel snel.

  Akkerbouwbedrijf Nieuw Campen zaait de groenbemester in de stoppel met een Lemken schijveneg Rubin 9 voorzien van zaaibak met ketsplaat. Het zaaien moet goed gebeuren, maar wel snel.

 • De All in One combinatie van Väderstad in actie. De BioDrill zaaiunit is geschikt om fijn zaad te zaaien en kan losgekoppeld worden, zodat de grondbewerkingsmachine over blijft.

  De All in One combinatie van Väderstad in actie. De BioDrill zaaiunit is geschikt om fijn zaad te zaaien en kan losgekoppeld worden, zodat de grondbewerkingsmachine over blijft.

 • Deze TopDown kan ten minste 3 hoofdbewerkingen uitvoeren: zaaibed bereiden met alle werktuigen in werking, ondiepe grondbewerking met alleen schijven en packerrol en als cultivator met packerrol. De tanden zijn zo gebogen dat deze de taaie losgewerkte grond niet zijwaarts werpen, maar voor de tanden uit opkrult.

  Deze TopDown kan ten minste 3 hoofdbewerkingen uitvoeren: zaaibed bereiden met alle werktuigen in werking, ondiepe grondbewerking met alleen schijven en packerrol en als cultivator met packerrol. De tanden zijn zo gebogen dat deze de taaie losgewerkte grond niet zijwaarts werpen, maar voor de tanden uit opkrult.

 • Het resultaat in de bodem is waar het om gaat. De agrarische ondernemers die met hun machines aan deze test deelnamen zijn gewend om op zware grond te werken. De keuze van machines voor het zaaien van groenbemester heeft te maken met voorkeur van de teler en mogelijkheden die de machines verder hebben. Over een paar weken beoordelen de VVB leden het verschil in opkomst tussen de verschillende systemen.

  Het resultaat in de bodem is waar het om gaat. De agrarische ondernemers die met hun machines aan deze test deelnamen zijn gewend om op zware grond te werken. De keuze van machines voor het zaaien van groenbemester heeft te maken met voorkeur van de teler en mogelijkheden die de machines verder hebben. Over een paar weken beoordelen de VVB leden het verschil in opkomst tussen de verschillende systemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.