Akkerbouw

Foto & video laatste update:23 jun 2016

Plensbuien kenmerken voorjaar 2016

Gewassen staan dit iets verlate voorjaar wisselend, maar de groei zit er nu goed in. Regen zorgde eerst voor stagnatie, later plaatselijk voor rampen.

Sleuven graven in aardappelpercelen is wat veel akkerbouwers zal bijblijven van voorjaar 2016. Na het veelal late poten zetten in juni flinke buien laagtes in aardappelpercelen blank. Het meest in het oog springend zijn de grote oppervlakten verzopen aardappels op het zuidoostelijk zand, maar ook in het Zuidwesten, de Achterhoek en in Groningen was het spitten geblazen. Lang niet altijd bleken de preventief gefreesde smalle sleuven in staat het water uit plensbuien snel te verwerken.

Evenzogoed is de wateroverlast niet tekenend van hoe de gewassen er door de bank genomen bijstaan. Na een wat haperende en verlate start zit de groei er nu goed in. Meestal vocht genoeg, samen met een goede temperatuur verdwijnt veelal de aanvankelijk tweewassigheid.

Bekijk de fotoreportage: De groei zit er nu goed in

Vorige week maakte Boerderij een rondgang door de verschillende akkerbouwgebieden van Nederland. We zagen veel mooie gewassen, onvolkomenheden in de vorm van de genoemde tweewassigheid door korstvorming, geslaagde onkruidbestrijding met hier en daar wat gewasschade, uitgevallen planten, mooi opgekomen peen tegenover peen die er nog maar magertjes op staat, krappe spuitintervallen tegen phytophthora, flinke verschillen in knolzetting. Maar ondanks dat het seizoen wat later is dan gemiddeld en afgezien van de calamiteiten, zit de groei er nu goed in.
Voor de uien moet nog wel worden gezegd ze overwegend aan de dunne kant staan als gevolg van korstvorming tijdens de opkomst. Dat is ook een landelijk beeld. Niet uitgesloten wordt dat areaalsgroei van 8% goeddeels teniet wordt gedaan door het mislukken van uiengewassen. Overigens zijn er ook goed gelukte uiengewassen.

'De groei is nu volgens het boekje'

Ralph Hack (27), akkerbouwer in Dinteloord (N.-Br.), boert op 256 hectare, veelal huur en in samenwerking. <br /><em>Foto: Peter Roek</em></p>
<p> 
Ralph Hack (27), akkerbouwer in Dinteloord (N.-Br.), boert op 256 hectare, veelal huur en in samenwerking. 
Foto: Peter Roek

 


Ralph Hack gooit juist twee bigbags met 16-032 NPK in de kunstmeststrooier voor een plaatsspecifieke overbemesting op het pootgoed. Een pluspunt van de vele neerslag; een korrelbemesting is nu ideaal. Keerzijde is dat zowel de phytophtora als luizendruk hoog is. Het spuitschema is terug naar 4 dagen en met de buien geeft dat wel druk. Met maximaal 40 mm in een etmaal is er in de regio geen wateroverlast. De hoeveelheid vocht en temperatuur is optimaal voor de knolzetting. "Wel merk je dat de structuur slecht is. Typisch voor het seizoen is dat het snel te nat is en toch zie je percelen snel weer tekenen naar de droogte." Op 9 april werd begonnen met poten en dat lag twee keer 3 a 5 dagen stil. In zes weken zat alles erin. "Dat ging gewoon mooi. Wel was er links en rechts een probleem met de opkomst. De groei is nu volgens het boekje." Dat het pootgoed vorig jaar een hoog verlagingspercentage kende, ziet het bedrijf nu in de nateelt terug. Her en der vond men wel een bonte plant. Opslag is een toenemend probleem.

 • <p style="margin-bottom: .0001pt;">Ralph Hack vult de kunstmeststrooier met 16-032 NPK voor een overbemesting op het pootgoed. Hij bemest op basis van taakkaarten die opgemaakt zijn uit een combinatie van biomassa-data gemeten door de OptRx-gewassensoren op de spuitboom en uitslagen van Spurway-grondmonsters. Met de regen is een korrelbemesting volgens de akkerbouwer ideaal.</p>
<p> </p>
<p style="margin-bottom: .0001pt;"> 

  Ralph Hack vult de kunstmeststrooier met 16-032 NPK voor een overbemesting op het pootgoed. Hij bemest op basis van taakkaarten die opgemaakt zijn uit een combinatie van biomassa-data gemeten door de OptRx-gewassensoren op de spuitboom en uitslagen van Spurway-grondmonsters. Met de regen is een korrelbemesting volgens de akkerbouwer ideaal.

   

   

 • Hack trekt een plant Spunta-pootaardappelen uit de grond om de groeiontwikkeling te laten zien.</p>
<p> 

  Hack trekt een plant Spunta-pootaardappelen uit de grond om de groeiontwikkeling te laten zien.

   

Regen welkom in Noord-Nederland

In Noord-Nederland staan de gewassen er overwegend mooi bij. Hoewel het beeld ook wisselt. In het Friese Bildt kon aan de westkant eerder worden gezaaid en gepoot dan aan de oostelijke kant. In het westelijk deel raken veel aardappelen elkaar al in de rij, terwijl rond het Lauwersmeer op veel percelen de aardappelen de koppen nog maar net goed boven de grond steken.
In de bieten is er duidelijk verschil tussen de vroeg gezaaide percelen die er veelal prachtig bij staan en het veld al dicht hebben tot laat gezaaide percelen die vaak ook nog worden geplaagd door tweewassigheid.
Uien staan overwegend aan de dunne kant als gevolg van korstvorming tijdens de opkomst. Graan staat er overwegend mooi bij. Egaal ogende wintertarwe in het Oldambt waar voor een goede oogst inmiddels niet veel regen meer nodig is. In Drenthe ook hele mooie percelen zomergerst en suikerbieten die het veld goed dicht hebben en ogen als een voorbeeldtekening uit een schoolboek. Maar ook percelen met nattige plekken, wat onregelmatige stand en veel aardappelopslag. Dat geeft meteen een heel andere indruk.
Regen was in het Noorden heel welkom en voor de pootaardappelen kwam die voor de knolzetting net mooi op tijd. Hoewel de hoeveelheden erg verschillen, van met een totaal rond 20 millimeter nog niks teveel tot totaal verzopen rond Loppersum. In Drenthe op de zandgrond zijn er ook nog percelen waar het in de rug nog gewoon droog is.

'Gewassen staan er goed bij'

Rien van Os (26) in Uithuizermeeden (Groningen) runt in maatschap 385 hectare akkerbouw en houdt legkippen.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>
Rien van Os (26) in Uithuizermeeden (Groningen) runt in maatschap 385 hectare akkerbouw en houdt legkippen.

Foto: Mark Pasveer


De gewassen staan bij maatschap Van Os in Uithuizermeeden goed. Wat Van Os zorgen baart is een plensbui van 60 mm in een halfuur. Van Os maakte vorige week van de gelegenheid gebruik om klussen in en rond de schuur te doen. Kisten wassen en de selectiewagen nog even nakijken. "We zouden net aan de eerste selectieronde beginnen toen het hier flink begon te regenen", vertelt Rien van Os. Hij runt samen met zijn broers Dirk en Arie en hun ouders het akkerbouwbedrijf en legkippenhouderij.
Over de stand van de gewassen zijn ze bij Van Os wel te spreken. De bieten en uien werden rond 20 april gezaaid. Inmiddels beginnen de bieten te sluiten. Die zijn nog net voor de regen een keer geschoffeld. Wij houden er van om de grond een beetje open te houden, vertelt Rien die aangeeft dat de zavelgrond op hun bedrijf bovenop erg hard kan worden. Door korstvorming staan de uien er net als bij veel collega's in de omgeving wat dun op. Wat meer zorgen baart, is de regen die in Loppersum viel. Dik 60 millimeter in een halfuur was op 13 juni meer dan er in de sloten paste.
Het is drassig rond Uithuizen. Uien staan in het Noorden op veel percelen wat aan de dunne kant, net als elders in Nederland. De eenden stoort dat allemaal niks, maar Van Os vindt dat er voorlopig wel genoeg regen is gevallen. Rond de langste dag gaan de uien normaliter bollen, maar veel percelen hebben dan nog een hele slag te maken.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>
Het is drassig rond Uithuizen. Uien staan in het Noorden op veel percelen wat aan de dunne kant, net als elders in Nederland. De eenden stoort dat allemaal niks, maar Van Os vindt dat er voorlopig wel genoeg regen is gevallen. Rond de langste dag gaan de uien normaliter bollen, maar veel percelen hebben dan nog een hele slag te maken.

Foto: Mark Pasveer

In Zuidwesten ziektedruk door opslag

Telers in het Zuidwesten ontliepen de extreme neerslag. Wel zorgde hagel plaatselijk voor schade. Los hiervan spreken akkerbouwers bijna unaniem over een groeiseizoen volgens het boekje. De gewassen staan er fris bij, de grond is mooi vochtig en de temperatuur doet zijn werk.
De hoge gewasgroei in combinatie met hoge ziektedruk en regelmatig neerslag maakt wel dat telers soms alle zeilen bij moeten zetten om hun verkorte spuitschema's vol te houden. Tussen de buien stelen zij de goede spuitmomenten. In granen is de luisdruk hoog. En overal is aardappelopslag een steeds hardnekkiger probleem. Dit is naast de weersomstandigheden een mede-veroorzaker van de verhoogde phytpophtoradruk. Het weghalen van de opslag brengt extra (hand-)werk met zich mee, zelfs tijdens het selecteren van pootgoed waar achtergebleven knollen dus meerdere jaren in grond overleefd hebben.

Maar ook in andere gewassen tiert de opslag welig. Sommige akkerbouwers rest niets anders dan buitenlandse arbeidskrachten in te huren om de opslag weg te halen. Een tweede gevolg dat hieruit voortkomt is de matige of slechte structuur van veel grond. Het is op veel plekken snel te nat en ook snel weer aan de droge kant.

In de suikerbieten is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de vroeg gezaaide percelen die er veelal prachtig bij staan en het veld al dicht hebben, en de laat gezaaide percelen die vaak ook nog worden geplaagd door tweewassigheid.

Suikerbieten 3 dagen later

De stand van de suikerbieten loopt enkele dagen achter op het langjarig gemiddelde. Verwerker Suiker Unie berekent aan de hand van groeimodellen een groeipuntsdatum van 20 juni. Dat is drie dagen later dan het tienjarig gemiddelde, maar drie dagen vroeger dan vorig jaar. Het verschil met de voorgaande 5 jaar is 5 dagen.
De groeipuntsdatum is het aan de hand van een groeimodel ontwikkeld moment waarop suikerbieten gemiddeld 4 procent suiker bevatten. Het is een goede maat voor hoe de groeisomstandigheden in het eerste gedeelte van het seizoen zijn geweest. Tot aan die datum is de temperatuur belangrijk. Daarna, het veld is dan bedekt, is het de hoeveelheid straling die telt.
"Het is nu iets beter dan vorig jaar", zegt Arno Huijsmans van de agrarische dienst van Suiker Unie. "Toen zorgden koude en droogte voor een achterstand van een week op het langjarig gemiddelde." Met het groeimodel kan Suiker Unie gedurende het groeiseizoen steeds een actuele schatting maken van de hoeveelheid te verwerken bieten in de campagne. "Met een marge van 10 procent weten we wat er komt", zegt Huijsmans.

Graan staat er goed op in Noorden

Graan staat er overwegend mooi bij. Egaal ogende wintertarwe in het Oldambt waar voor een goede oogst inmiddels niet veel regen meer nodig is. In Drenthe ook hele mooie percelen zomergerst en suikerbieten die het veld goed dicht hebben, en ogen als een voorbeeldtekening uit een schoolboek. Maar ook percelen met nattige plekken, wat onregelmatige stand en veel aardappelopslag. Dat geeft meteen een heel andere indruk. Regen was in het Noorden zeer welkom; voor de pootaardappelen kwam die voor de knolzetting net mooi op tijd. Hoewel de hoeveelheden erg verschillen van met een totaal rond 20 millimeter niks te veel tot totaal verzopen rond Loppersum. In Drenthe op de zandgrond ook nog percelen waar het in de rug nog gewoon droog is.

'Minimaal 125 hectare aardappelen verloren'

Akkerbouwer John Geraats (47) in Baexem (Limburg) teelt samen met zijn broer 500 hectare aardappelen.</p>
<p><em>Foto: Bert Jansen</em>
Akkerbouwer John Geraats (47) in Baexem (Limburg) teelt samen met zijn broer 500 hectare aardappelen.

Foto: Bert Jansen


Aanhoudende regen deed 125 ha verrotten. De rest moet nu ziektevrij worden gehouden. Een kwart van de circa 500 ha aardappelen hebben de gebroeders Geraats al geheel afgeschreven, een ander kwart van het areaal staat er redelijk bij, en van de rest is het afwachten hoe die zich ontwikkelt. Geraats schat de schade op nu al zeker €500.000.
In hun hele werkgebied (Midden- en Noord-Limburg en Oost-Brabant) worden de gebroeders met de wateroverlast geconfronteerd. Johan: "Grootste probleem vormen de intensieve buien die de afgelopen twee weken deze regio teisterden. De grond kan geen druppel water meer opnemen. Plaatselijk is de overlast ook terug te voeren op niet of slecht werkende waterafvoer."
Extra zorg vraagt de hoge phytophthoradruk. "Om deze onder controle te houden gaan we kost wat kost met onze spuitmachine door de akkers heen. Zo nodig met een extra trekker voor de spuitmachine."
De broers weten nog niet wat ze met de verzopen percelen doen. "Eer ze voldoende zijn opgedroogd, is het al begin juli. Conservengroenten zou nog kunnen. Maar als je op deze percelen laat moet oogsten, geeft dat weer nieuwe risico's."

Grote verschillen in Limburg

Terwijl op tal van plaatsen in Midden- en Noord-Limburg de percelen nog onder water staan of stonden, hebben de percelen in Zuid-Limburg weinig geleden van de vele felle regenbuien. Mede door de niet-kerende grondbewerking kunnen de percelen opvallend meer regenwater absorberen. Maar er zijn grenzen. Delphy-akkerbouwadviseur  Sjef Crijns: "Pleksgewijs is er toch (aanzienlijke) erosie ontstaan. Zoals in het Ransdalerveld en nabij Vijlen; 50 mm in een uur kan zelfs deze grond  niet absorberen. De drempeltjes tussen de aardappelruggen hebben duidelijk effect , maar ook die zijn tegen zoveel water niet bestand.

Crijns en adviseurs elders het land spreken van hoge en zeer hoge phytophthoradruk. Veel percelen zijn moeilijk berijdbaar. "Dat is echt een grote zorg."

Warmte en vocht doen mais goed

Met de mais gaat het goed, behalve waar heel veel waters is gevallen. Het areaal krimpt. Ondanks de over het algemeen iets latere zaaidata staat de mais er gemiddeld goed bij. In delen van Oost-Nederland en Drenthe stond de mais vorige week al dicht, terwijl dat normaal rond deze week het geval is.
Mais die vroeg gezaaid is vóór de koude en natte week van eind april staat er helemaal goed voor. Dit gewas profiteerde maximaal van de hogere temperaturen in de tweede week van mei. De meeste veehouders kwamen echter begin mei pas aan zaaien toe vanwege de nattigheid. Zij konden eerder het land niet op. Toch resulteert het gemiddeld latere zaaitijdstip niet in een achterstand. Integendeel. "De mais staat er over het algemeen goed bij, ondanks de 1 à 2 weken latere zaai. In het Oosten stond de eerste mais vorige week al dicht, terwijl dat normaal op de langste dag is. In de periode met warm weer en voldoende vocht knalde de mais de grond uit. Wel kleurt de mais op plekken paars", zegt Oscar Koppelman van Pioneer. Mark de Beer van LG ziet dit fosfaatgebrek ook. Opvallend, want normaal zie je dat juist in een koud voorjaar waarin de mineralisatie beperkt is. De Beer verwacht dat het geen problemen oplevert, snel bij zal trekken en geen effect heeft op de opbrengst.
Door de vele neerslag springen de plekken met een slechte bodemstructuur er landelijk wel negatief uit. Dat geldt in extremo voor de gebieden waar wateroverlast is geweest. Op percelen waar water heeft gestaan is de grond compleet dichtgeslagen. Deze grond warmt lastig op. Dat nekt de groei van de mais. 'Schoffelen' wordt dan vaak geroepen, in praktijk gebeurt dat echter nauwelijks nog. Bovendien moet het perceel dan wel eerst begaanbaar zijn. Dan kan het uitkomst bieden om weer zuurstof en warmte in de grond te krijgen. Areaalinschattingen zijn altijd lastig, maar onder invloed van GLB-vergroeningseisen, derogatie en mestplaatsingsruimte zal het maisareaal verder krimpen ten gunste van grasland en derde gewassen, zo verwachten specialisten. Na jaren van krimp kan het areaal snijmais dit jaar tot onder de 200.000 hectare zakken.

Foto

 • Wolter Bos in Uithuizen, Groningen, had uit voorzorg al een sleufje overdwars langs de aardappelen getrokken, maar moet er nu toch met de schop bij om het water weg te laten lopen. "Ik heb 3 weken later dan andere jaren gepoot maar in ontwikkeling loopt het gewas niet achter", stelt Bos die al met al toch tevreden is over het verloop van het seizoen tot nu toe.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  Wolter Bos in Uithuizen, Groningen, had uit voorzorg al een sleufje overdwars langs de aardappelen getrokken, maar moet er nu toch met de schop bij om het water weg te laten lopen. "Ik heb 3 weken later dan andere jaren gepoot maar in ontwikkeling loopt het gewas niet achter", stelt Bos die al met al toch tevreden is over het verloop van het seizoen tot nu toe.

  Foto: Mark Pasveer

 • Jan Blok, akkerbouwer op Zuid-Beveland, wacht tot de regen is weggetrokken, zodat hij verder kan met spuiten.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Jan Blok, akkerbouwer op Zuid-Beveland, wacht tot de regen is weggetrokken, zodat hij verder kan met spuiten.

  Foto: Peter Roek

 • Zuid-Limburg. De combinatie van een gemiddelde temperatuur en een vochtige lucht is gunstig voor de ontwikkeling van phytopthora. Spuitschema's zijn daarom krap.</p>
<p><em>Foto: Guus Queisen</em>

  Zuid-Limburg. De combinatie van een gemiddelde temperatuur en een vochtige lucht is gunstig voor de ontwikkeling van phytopthora. Spuitschema's zijn daarom krap.

  Foto: Guus Queisen

 • Nico de Jong boert in Ternaard, Friesland, maar spuit ook voor derden. Tussen Ferwerd en Blije is het nog relatief droog maar de Jong moet toch even het spuiten staken omdat er een bui komt. "Hier ter plaatse mag het nog best een beetje regenen" vertelt De Jong die het opvalt dat het de laatste weken in het Friese Bildt erg hard is gegroeid. Nu het her en der wat nattig wordt is het wel opletten met phytophthora.

  Nico de Jong boert in Ternaard, Friesland, maar spuit ook voor derden. Tussen Ferwerd en Blije is het nog relatief droog maar de Jong moet toch even het spuiten staken omdat er een bui komt. "Hier ter plaatse mag het nog best een beetje regenen" vertelt De Jong die het opvalt dat het de laatste weken in het Friese Bildt erg hard is gegroeid. Nu het her en der wat nattig wordt is het wel opletten met phytophthora.

 • <p class="Hoofdtekst">Grote verschillen in Limburg. Terwijl op tal van plaatsen in Midden- en Noord-Limburg de percelen onderwater staan, hebben de percelen en gewassen in Zuid-Limburg op het eerste oog weinig geleden onde de vele regen in de afgelopen weken. Door de al jaren verplichte niet kerende grondbewerking (nkg) kunnen de percelen meer regenwater absorberen en blijft de erosie beperkt. Desondanks zijn er plaatselijk modderstromen ontstaan, zoals in het Ransdalerveld.

  Grote verschillen in Limburg. Terwijl op tal van plaatsen in Midden- en Noord-Limburg de percelen onderwater staan, hebben de percelen en gewassen in Zuid-Limburg op het eerste oog weinig geleden onde de vele regen in de afgelopen weken. Door de al jaren verplichte niet kerende grondbewerking (nkg) kunnen de percelen meer regenwater absorberen en blijft de erosie beperkt. Desondanks zijn er plaatselijk modderstromen ontstaan, zoals in het Ransdalerveld.

 • <p class="Hoofdtekst">De waterbeheerders, zeggen getroffen boeren, verstoppen zich achter (achterhaalde) regels. Ze geven aan de overlastmaatregelen op orde te hebben, die zijn gaan gelden na de overstromingen van midden jaren negentig.

  De waterbeheerders, zeggen getroffen boeren, verstoppen zich achter (achterhaalde) regels. Ze geven aan de overlastmaatregelen op orde te hebben, die zijn gaan gelden na de overstromingen van midden jaren negentig.

 • <p class="Hoofdtekst">Ook vele honderden hectaren mais hebben te lijden onder de wateroverlast, zoals hier in Soerendonk, Noord-Brabant.

  Ook vele honderden hectaren mais hebben te lijden onder de wateroverlast, zoals hier in Soerendonk, Noord-Brabant.

 • Paarse blaadjes aan de jonge maisplant zijn een teken van stress.

  Paarse blaadjes aan de jonge maisplant zijn een teken van stress.

 • De schade aan de nog jonge gewassen is enorm. Ettelijke duizenden hectare gewassen zijn afgeschreven. Aardappelen, suikerbieten, mais, bloembollen, conservengroenten. Voor het merendeel zal de boer de schade zelf moeten verhapstukken. De waterschappen wijzen schadeclaims af. Ze zeggen dat ze aan hun zorgplicht hebben voldaan.

  De schade aan de nog jonge gewassen is enorm. Ettelijke duizenden hectare gewassen zijn afgeschreven. Aardappelen, suikerbieten, mais, bloembollen, conservengroenten. Voor het merendeel zal de boer de schade zelf moeten verhapstukken. De waterschappen wijzen schadeclaims af. Ze zeggen dat ze aan hun zorgplicht hebben voldaan.

 • Met tal van provisorische maatregelen, zoals het graven van afvoerkanaaltjes (hier langs het Brabantse deel van de Midden-Peelweg),proberen agrariërs te redden wat de redden valt.

  Met tal van provisorische maatregelen, zoals het graven van afvoerkanaaltjes (hier langs het Brabantse deel van de Midden-Peelweg),proberen agrariërs te redden wat de redden valt.

 • <p class="Hoofdtekst">Oost-Brabant en Limburg zijn voor Peka Kroef belangrijke teeltgebieden voor de Hansa-aardappelen. Woordvoerder Ron van Vonderen van Peka Kroef onderstreept dat het nog te vroeg is om de omvang van de schade vast te stellen. Hij rekent op het herstellend vermogen van de aardappelplant.

  Oost-Brabant en Limburg zijn voor Peka Kroef belangrijke teeltgebieden voor de Hansa-aardappelen. Woordvoerder Ron van Vonderen van Peka Kroef onderstreept dat het nog te vroeg is om de omvang van de schade vast te stellen. Hij rekent op het herstellend vermogen van de aardappelplant.

 • <p class="Hoofdtekst">Door de erosie en de regen slaan de nog niet dichtgegroeide percelen op de Limburgse heuvels dicht.

  Door de erosie en de regen slaan de nog niet dichtgegroeide percelen op de Limburgse heuvels dicht.

 • De peen op het bedrijf Cees Kant in Tollebeek (N.-Br.) staat ook boven maar had een beetje dikker mogen staan.<br /><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  De peen op het bedrijf Cees Kant in Tollebeek (N.-Br.) staat ook boven maar had een beetje dikker mogen staan.
  Foto: Sytze Bakker

 • Firma A C Nieuwenhuis in Nieuw-Vennep, Noord-Holland, teelt voor de eerste keer peen. Het gewas ziet er al goed uit. Op 20 en 21 mei zijn de wortelen gezaaid. 1 week na het ruggen trekken mist er geen plant.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  Firma A C Nieuwenhuis in Nieuw-Vennep, Noord-Holland, teelt voor de eerste keer peen. Het gewas ziet er al goed uit. Op 20 en 21 mei zijn de wortelen gezaaid. 1 week na het ruggen trekken mist er geen plant.

  Foto: Sytze Bakker

 • Akkerbouwer Kees Hanse in Zierikzee, Zeeland, toont de ontwikkeling van de suikerbieten. De berekende groeipuntsdatum is volgens Suiker Unie 3 dagen later dan normaal.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Akkerbouwer Kees Hanse in Zierikzee, Zeeland, toont de ontwikkeling van de suikerbieten. De berekende groeipuntsdatum is volgens Suiker Unie 3 dagen later dan normaal.

  Foto: Peter Roek

 • Onkruid is over het algemeen geen probleem geweest, op haast alle locaties word gesproken van een heftige werking van alle middelen.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  Onkruid is over het algemeen geen probleem geweest, op haast alle locaties word gesproken van een heftige werking van alle middelen.

  Foto: Sytze Bakker

 • In het Friese Bildt richting het Lauwersmeer maar nog meer op het Groningse Hogeland is er groot verschil tussen vroeg en laat gezaaide gewassen. Vooral in de bieten is het opvallend dat op veel percelen de opkomst onregelmatig is.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  In het Friese Bildt richting het Lauwersmeer maar nog meer op het Groningse Hogeland is er groot verschil tussen vroeg en laat gezaaide gewassen. Vooral in de bieten is het opvallend dat op veel percelen de opkomst onregelmatig is.

  Foto: Mark Pasveer

 • Selectie in pootaardappelen in Dinteloord (West-Brabant). Veel gewassen staan goed en groeien goed. Ziektebestrijding vraagt aandacht.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Selectie in pootaardappelen in Dinteloord (West-Brabant). Veel gewassen staan goed en groeien goed. Ziektebestrijding vraagt aandacht.

  Foto: Peter Roek

 • Jan Pieter Hoekstra (l) inspecteert met NAK controleur Oeds Veenstra ( r) Innovator S-pootgoed. Vorig jaar waren er wat onverwachte verlagingen in de nacontrole waardoor Veenstra het weer een spannend begin van het seizoen vindt. Maar tot nu toe valt het allemaal mee. Hoekstra is goed te spreken over de stand en ontwikkeling van het gewas. Zacht weer en relatief hoge temperaturen hebben de ontwikkeling geholpen en hoewel er kort na het poten een erg zware bui viel was de regen inmiddels heel welkom.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  Jan Pieter Hoekstra (l) inspecteert met NAK controleur Oeds Veenstra ( r) Innovator S-pootgoed. Vorig jaar waren er wat onverwachte verlagingen in de nacontrole waardoor Veenstra het weer een spannend begin van het seizoen vindt. Maar tot nu toe valt het allemaal mee. Hoekstra is goed te spreken over de stand en ontwikkeling van het gewas. Zacht weer en relatief hoge temperaturen hebben de ontwikkeling geholpen en hoewel er kort na het poten een erg zware bui viel was de regen inmiddels heel welkom.

  Foto: Mark Pasveer

 • In Oude Bildtzijl heeft het Innovator-pootgoed van de broers Smits de rijen bijna dicht. De knolzetting is volop bezig. De regen komt net mooi op tijd, vinden de broers, waardoor ze verwachten dat het tal goed gaat uitpakken. Nu de ruggen goed vochtig zijn, verwachten ze dat de meeste knollen blijvers zijn. Het selecteren gaat vlot. Tot nu toe weinig ziekte te vinden.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  In Oude Bildtzijl heeft het Innovator-pootgoed van de broers Smits de rijen bijna dicht. De knolzetting is volop bezig. De regen komt net mooi op tijd, vinden de broers, waardoor ze verwachten dat het tal goed gaat uitpakken. Nu de ruggen goed vochtig zijn, verwachten ze dat de meeste knollen blijvers zijn. Het selecteren gaat vlot. Tot nu toe weinig ziekte te vinden.

  Foto: Mark Pasveer

 • Jan Sep (74) in Oud-Gastel (Noord-Brabant) zit tussen de mais die 2 mei werd gezaaid. De net uitgevoerde onkruidbestrijding pakt nu aan. De mais groeit goed op de gedraineerde grond. Op plekken met slechte structuur staat de mais wat minder.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Jan Sep (74) in Oud-Gastel (Noord-Brabant) zit tussen de mais die 2 mei werd gezaaid. De net uitgevoerde onkruidbestrijding pakt nu aan. De mais groeit goed op de gedraineerde grond. Op plekken met slechte structuur staat de mais wat minder.

  Foto: Peter Roek

 • Akkerbouwer Sep heeft voor de huisverkoop een halve hectare Frieslanders. Het gewas werd begin april gepoot op de humusrijke zandgrond. De maximale regenval die het gewas kreeg was 40 millimeter in twee dagen, maar dat kon de grond prima aan. Een stam telt 10 knollen.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Akkerbouwer Sep heeft voor de huisverkoop een halve hectare Frieslanders. Het gewas werd begin april gepoot op de humusrijke zandgrond. De maximale regenval die het gewas kreeg was 40 millimeter in twee dagen, maar dat kon de grond prima aan. Een stam telt 10 knollen.

  Foto: Peter Roek

 • De groei van de Fontane bij firma Nieuwenhuis in Nieuw-Vennep lijkt zeer goed, gezien de setting. Al zou een buitje nu welkom zijn. Er is gesneden pootgoed gebruikt.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  De groei van de Fontane bij firma Nieuwenhuis in Nieuw-Vennep lijkt zeer goed, gezien de setting. Al zou een buitje nu welkom zijn. Er is gesneden pootgoed gebruikt.

  Foto: Sytze Bakker

 • Bovenop wat nattig, maar in de rug is het veelal nog steeds droog op de Drentse zandgrond. Een buitje is hier welkom. Echter, sommige telers kunnen met de schop de aardappelen nog net redden van de verdrinkingsdood.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  Bovenop wat nattig, maar in de rug is het veelal nog steeds droog op de Drentse zandgrond. Een buitje is hier welkom. Echter, sommige telers kunnen met de schop de aardappelen nog net redden van de verdrinkingsdood.

  Foto: Mark Pasveer

 • Geert Dekker pootte in Annen, Drenthe, op mooie esgrond zijn laatste Aveko aardappelen op 25 april. Het gewas staat er prima voor. "Ik kon de regen wel uit de lucht kijken" stelt Dekker.  De gewassen waren  dringend aan regen toe en hoewel het na een paar flinke buien met totaal zo'n 25 millimeter bovenop wat  nattig leek waren de ruggen binnenin nog steeds droog.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  Geert Dekker pootte in Annen, Drenthe, op mooie esgrond zijn laatste Aveko aardappelen op 25 april. Het gewas staat er prima voor. "Ik kon de regen wel uit de lucht kijken" stelt Dekker.  De gewassen waren  dringend aan regen toe en hoewel het na een paar flinke buien met totaal zo'n 25 millimeter bovenop wat  nattig leek waren de ruggen binnenin nog steeds droog.

  Foto: Mark Pasveer

 • Rond Annen op de Drentse Hondsrug liggen meerdere percelen prachtige zomergerst. Egaal, schoon en gezond.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  Rond Annen op de Drentse Hondsrug liggen meerdere percelen prachtige zomergerst. Egaal, schoon en gezond.

  Foto: Mark Pasveer

 • <p class="MsoNormal">Ondanks dat het in Annen inmiddels behoorlijk droog was, hebben de gewassen zich goed ontwikkeld. Als er geen rare dingen meer gebeuren, verwacht Geert Dekker een mooie partij Propino-brouwgerst af te kunnen leveren. Hij zaaide dat in maart.</p>
<p class="MsoNormal"><span class="metrolabel"><em>Foto: Mark Pasveer</em><br /></span>

  Ondanks dat het in Annen inmiddels behoorlijk droog was, hebben de gewassen zich goed ontwikkeld. Als er geen rare dingen meer gebeuren, verwacht Geert Dekker een mooie partij Propino-brouwgerst af te kunnen leveren. Hij zaaide dat in maart.

  Foto: Mark Pasveer

 • Erik Hanse bestrijdt opslag in de overgezaaide bieten. Hier stonden vorig jaar plantuien en een nateelt boerenkool. Toch steken de knollen van het jaar ervoor nog gewoon de kop op. De bedrijfsauto is ingericht op de actuele werkzaamheden.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Erik Hanse bestrijdt opslag in de overgezaaide bieten. Hier stonden vorig jaar plantuien en een nateelt boerenkool. Toch steken de knollen van het jaar ervoor nog gewoon de kop op. De bedrijfsauto is ingericht op de actuele werkzaamheden.

  Foto: Peter Roek

 • Op het akkerbouwbedrijf van Kees en Erik Hanse in Zierikzee (Zeeland) spuit Erik Hanse opslag uit zijn bietenperceel. Aardappelopslag is een probleem bij veel telers. Door het uitblijven van een echte winter blijven knollen maar terugkomen. Hanse huurde extra arbeid in om de aardappelopslag aan te pakken om de verderop gelegen aardappelpercelen te beschermen. Naast phythophtora valt de overige ziektedruk mee. "Ik vond wel roest in klein kruiskruid", zegt Kees, om aan te geven dat er wel iets speelt.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Op het akkerbouwbedrijf van Kees en Erik Hanse in Zierikzee (Zeeland) spuit Erik Hanse opslag uit zijn bietenperceel. Aardappelopslag is een probleem bij veel telers. Door het uitblijven van een echte winter blijven knollen maar terugkomen. Hanse huurde extra arbeid in om de aardappelopslag aan te pakken om de verderop gelegen aardappelpercelen te beschermen. Naast phythophtora valt de overige ziektedruk mee. "Ik vond wel roest in klein kruiskruid", zegt Kees, om aan te geven dat er wel iets speelt.

  Foto: Peter Roek

 • Akkerbouwer Erik Hanse in Zierikzee toont zijn uien die onlangs een volle laag hagel hebben getrotseerd.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Akkerbouwer Erik Hanse in Zierikzee toont zijn uien die onlangs een volle laag hagel hebben getrotseerd.

  Foto: Peter Roek

 • Op het akkerbouwbedrijf van Kees en Erik Hanse staan links suikerbieten en rechts cichorei.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Op het akkerbouwbedrijf van Kees en Erik Hanse staan links suikerbieten en rechts cichorei.

  Foto: Peter Roek

 • Erik Hanse spuit opslag uit zijn perceel wegens de door hagel overgezaaide bieten.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Erik Hanse spuit opslag uit zijn perceel wegens de door hagel overgezaaide bieten.

  Foto: Peter Roek

 • Kees en Erik Hanse in Zierikzee kondigen de open dag van hun bedrijf aan op 25 juni.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>

  Kees en Erik Hanse in Zierikzee kondigen de open dag van hun bedrijf aan op 25 juni.

  Foto: Peter Roek

 • De tarwe staat gezond en mooi egaal, vindt Piet Boonman in Midwolda, Groningen. "Het heeft lekker geregend." Op de zware klei heeft de tarwe inmiddels niet veel water meer nodig.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

  De tarwe staat gezond en mooi egaal, vindt Piet Boonman in Midwolda, Groningen. "Het heeft lekker geregend." Op de zware klei heeft de tarwe inmiddels niet veel water meer nodig.

  Foto: Mark Pasveer

 • <p class="MsoNormal"><span class="metrolabel">Piet Boonman heeft met zijn 84 jaar inmiddels ervaring met tarweteelt in het Groningse Oldambt. “Ik ben nog wel betrokken bij het bedrijf, maar niet meer op afroep beschikbaar." Zonen Jan en Adri hebben de leiding.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="metrolabel"><em>Foto: Mark Pasveer</em><br /></span>

  Piet Boonman heeft met zijn 84 jaar inmiddels ervaring met tarweteelt in het Groningse Oldambt. “Ik ben nog wel betrokken bij het bedrijf, maar niet meer op afroep beschikbaar." Zonen Jan en Adri hebben de leiding.

  Foto: Mark Pasveer

 • Firmo-zaaiuien bij Klaas Schenk in Anna Paulowna, Noord-Holland, met een prachtige beginontwikkeling.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  Firmo-zaaiuien bij Klaas Schenk in Anna Paulowna, Noord-Holland, met een prachtige beginontwikkeling.

  Foto: Sytze Bakker

 • De onkruidbespuitingen bij Jaco van der Maarl in Haarlemmerliede, Noord-Holland, hebben hun werk overigens goed gedaan al werkten de middelen soms wel heftig op de uien.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  De onkruidbespuitingen bij Jaco van der Maarl in Haarlemmerliede, Noord-Holland, hebben hun werk overigens goed gedaan al werkten de middelen soms wel heftig op de uien.

  Foto: Sytze Bakker

 • Coloradokevers in aardappelopslag in een gewas uien op de Veluwe. Boeren spuiten er niet tegen.</p>
<p><em>Foto: Sytze Bakker</em>

  Coloradokevers in aardappelopslag in een gewas uien op de Veluwe. Boeren spuiten er niet tegen.

  Foto: Sytze Bakker

Of registreer je om te kunnen reageren.